Aktuality

FUNGICÍDNA OCHRANA OBILNÍN

Prípravky:

EMPARTIS – jedinečný systémový fungicíd

Účinná látka : kresoxim-methyl + boscalid

ACALUX 250 EW, PLUS 250 EW – systémový fungicíd s preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom. 

Účinná látka : tebuconazole           

PROTENDO 300 EC – vynikajúca a dlhodobá účinnosť

Účinná látka : prothioconazole

BLOXIZE hĺbkový a systémový fungicíd s preventívnym a kuratívnym účinkom

Účinná látka : metconazole

AFRODYTA 250 SC, PRIORI – systémový a translaminárny účinok 

Účinná látka : azoxystrobín

AGORA DUO – komplexný systémový fungicíd na celé spektrum chorôb obilnín

Účinná látka : trifloxystrobín + prothioconazole 

Zvýhodnené balíčky:

AFRODYTA COMBI PACK 

Afrodyta 250 SC ( 10 l) + Acalux 250 EW ( 10 l)

BLOXIZE COMBI PACK 

Bloxize (10 l) + Acalux 250 EW (10 l)

PROTENDO COMBI PACK 

Protendo 300 EC (10 l) + Acalux 250 EW (10 l)

Prípravky za zvýhodnenú cenu:

EMPARTIS XL  / 200 l /

ACALUX 250 EW XL  / 400 l + 100 l za cenu 1 EUR /

BLOXIZE XL  / 100 l /

PROTENDO 300 EC XL  / 100 l /

Odporúčame aj bombové spojenie trojkombinácie účinných látok s vynikajúcou účinnosťou na všetky choroby Agora Duo + Acalux 250 EW 

pre ošetrenie T1 až T3.