Fujara Plus 250 EW

Kombinovaný, širokospektrálny, systémový a translaminárny fungicíd s preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom.

Charakteristika prípravku:

Kombinovaný, širokospektrálny, systémový a translaminárny fungicíd s preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom. Kombinácia dvoch prípravkov

FUJARA + PLUS 250 EW

Účinná látka:

prochloraz
tebuconazole

Spektrum účinnosti:

Prochloraz je účinná látka, ktorá preniká do rastlinných pletív ale nie je rozvádzaná do neošetrených častí rastlín. Má lokálne systémový účinok.
Tebuconazole je systémovo rozvádzaná účinná látka v celej rastline. Účinkuje proti širokému spektru hubových patogénov a má dlhodobý reziduálny účinok.

Doporučenie k aplikácií:

Fujara 0,5 l/ha + Plus 250 EW 0,5 l/ha