Priori Gold

PRIORI GOLD sa skladá z dvoch fungicídnych prípravkov Priori + Protendo 300 EC.

PRIORI

PROTENDO 300 EC

Charakteristika prípravku

PRIORI GOLD sa skladá z dvoch fungicídnych prípravkov Priori + Protendo 300 EC.

Top kvalita fungicídneho ošetrenia.

Účinná látka:

250 g/l azoxystrobín + 300 g/l prothioconazole

Balenie:

10 l + 5 l (balenie na ošetrenie 20 ha)

Spôsob účinku:

Azoxystrobín sa vyznačuje dlhodobým účinkom. Účinná látka preniká do pletív, je ľahko a rovnomerne rozvádzaná v pletivách rastlín. Má translaminárny a systémový účinok.

Prothioconazole po aplikácii veľmi rýchle preniká do vodivých pletív a je akropetálne transportovaný aj do tých častí, ktoré neboli priamo zasiahnuté postrekom. Pôsobí stimulačne a tým podporuje zvýšenie úrody.

Dávkovanie:

Priori 0,5 l/ha + Protendo 300 EC 0,2 l/ha