Astago

Selektívny herbicíd s krátkym reziduálnym účinkom určený na postemergentné ničenie dvojklíčnolistových burín vrátane pichliača roľného v tolerantných hybridoch slnečnice.

  • Účinná látka: 500 g/kg tribenuron – methyl
  • Pôsobenie: systémové
  • Formulácia: granulát
  • Registrácia: expres tolerantné slnečnice
  • Dávkovanie: 45 g/ha alebo delené dávky 2x22,5 g/ha
  • Odporúčané množstvo vody: 200 – 400 l/ha

Charakteristika prípravku:

Selektívny postrekový herbicíd s krátkym reziduálnym účinkom vo forme granulátu rozpustného vo vode na postemergentné ničenie dvojklíčnolistových burín vrátane pichliača obyčajného v slnečnici, len odrody tolerantné k účinnej látke tribenuron-methyl.

Pôsobenie prípravku:

ASTAGO je herbicíd so systémovým účinkom prijímaný predovšetkým listami rastlín. Príjem koreňmi je obmedzený na dobu niekoľkých dní v dôsledku krátkeho reziduálneho pôsobenia v pôde. ASTAGO veľmi rýchlo zastavuje rast citlivých burín, avšak typické príznaky ich poškodenia (farebné zmeny na listoch burín) sú viditeľné až o 3-10 dní po aplikácii v závislosti na citlivosti a podmienkach rastu burín. Prípravok je účinný aj pri nižších teplotách. Teplo a dostatočná vlhkosť po ošetrení podporujú herbicídny účinok, chladné a suché počasie účinok oneskoruje.

Spektrum účinnosti:

Citlivé buriny: parumanček nevoňavý, rumany, rumančeky, hviezdica prostredná, hluchavky, konopnica, mrlíky, pichliač obyčajný, reďkev ohnicová, horčica roľná, peniažtek roľný, mak vlčí, kapsička pastierska, nevädza poľná, silenka, mlieč roľný, štiavy.

Stredne citlivé buriny: lipkavec obyčajný (viac ako 3 prasleny), púpava lekárska.

Odolné buriny: veronika brečtanolistá, zemedym lekársky a trávovité buriny.

Odporúčania pre aplikáciu:

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná

doba

Slnečnica

odolné dvojklíčnolistové buriny

37,5-45 g + 0,1 %

AT

Pokyny pre aplikáciu:

  • Dávka vody: 200-400 l/ha
  • Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 1×

Slnečnica tolerantné hybridy k účinnej látke tribenuron-methyl proti odolným dvojklíčnolistovým burinám (pichliač, voškovníky) ošetrujte postemergente do fázy 8 pravých listov slnečnice.

Nepoužívajte ASTAGO, pokiaľ je slnečnica stresovaná suchom alebo zamokrením, pokiaľ dochádza k extrémnym rozdielom medzi dennými a nočnými teplotami (<1ºC alebo >28ºC), alebo pokiaľ bol porast slnečnice poškodený mrazom, škodcami, krúpami alebo inou mechanickou príčinou. Neošetrujte skôr ako za tri dni po výdatných dažďoch keď pôda už nie je nasýtená vodou. Aplikácia ASTAGO na hybridy slnečnice tolerantné k účinnej látke tribenuron-methyl, ktoré boli stresované nepriaznivými poveternostnými podmienkami, zamokrením, suchom alebo poškodené škodcami prípadne predchádzajúcim herbicídnym zásahom môže slnečnicu poškodiť.