Roundup Flex

Neselektívny listový herbicídny prípravok so systémovým účinkom na ničenie trvácich a jednoročných burín na ornej pôde, v ovocných sadoch, vinohradoch a na likvidáciu nežiaducej vegetácie na ostatných plochách ako aj v lesnom hospodárstve.

Charakteristika prípravku:

Neselektívny listový herbicídny prípravok so systémovým účinkom na ničenie trvácich a jednoročných burín na ornej pôde, v ovocných sadoch, vinohradoch a na likvidáciu nežiaducej vegetácie na ostatných plochách ako aj v lesnom hospodárstve.

Účinná látka:

588 g/l glyphosate K- soľ
480 g/l glyphosate

Spektrum účinnosti:

Roundup Flex rastliny prijímajú výlučne zelenými časťami, listami a byľami a asimilačným prúdením je rozvádzaný do celej rastliny. Translokáciou  sa docieli zničenie i podzemných koreňových systémov odolných trvácich burín. Nie je prijímaný koreňmi a nepôsobí na semená.

Doporučenie k aplikácií:

Spracovanie pôdy už od 6 hodín po aplikácii na jednoročné buriny, u vytrvalých burín sa interval medzi aplikáciou postreku a spracovaním pôdy skrátil na 2 až 4 dni ( 2 dni na pýr a cirok pri plnej dávke ). Znížená náchylnosť k odletu kvapiek. Umožňuje aplikáciu ešte 1-2 dni pred siatím alebo kultiváciou!