VitAMIX

Tekutá formulácia komplexných zlúčenín fosforu a draslíka určená predovšetkým k pokrytiu deficitu týchto prvkov v citlivých rastových fázach rastlín a v priebehu stresových podmienok.

Charakteristika prípravku:

Evidenčné číslo hnojiva: 0344

VitAMIX – je tekutá formulácia komplexných zlúčenín fosforu a draslíka určená predovšetkým k pokrytiu deficitu týchto prvkov v citlivých rastových fázach rastlín a v priebehu stresových podmienok. Hnojivo ďalej obsahuje stopové množstvá Mn, Zn, Cu, Fe, Mo a B v forme EDTA chelátov. Hnojivo obsahuje jedinečnú AMIX technológiu, t.j. komplexnú formuláciu, ktorá využíva vysoko rozpustné suroviny, materiály bez chloridov vo vysokej koncentrácii, a ktorá tiež poskytuje vysokú koncentráciu požadovaných zložiek vo veľmi rozpustnej, rýchlo absorbovateľnej a ľahko translokovateľnej forme s kyselinou fosforečnou a kľúčovými mikroživinami.

Chemické a fyzikálne vlastnosti:

 

Obsah živín

Hodnota v %  (hm)

Hodnota v g/l

Fosfor (P) vodorozpustný  P2O5

18,5

250

Draslík (K) vodorozpustný K2O

16,0

215

VitAMIX sa aplikuje postrekom, ako doplnková výživa, v nižšie uvedených dávkach a termínoch podľa jednotlivých plodín.

 

Plodina

Dávkovanie (l/ha)

Termín aplikácie

Počet aplikácií

Repka olejná ozimná, jarná

0,7 – 1

 

1,5

– od 4. – 8. pravého listu

– v rámci jarnej regenerácie

1

 

1 – 2

Obilniny ozimné

0,7 – 1

 

1,5

– od 3 listu v rámci jesennej vegetácie

– v rámci jarnej regenerácie

1

 

1 – 2

Obilniny jarné

0,7 – 2,0

– od 3. listu

1 – 2

Kukurica

1,0 – 3,0

– od fáze 3 listov, nižšia dávka preventívne, vyššia pri nedostatku fosforu

1 – 3

Zemiaky

2,0 – 5,0

– 5 l/ha na začiatku tvorby hľúz pre zvýšenie ich počtu; následne v intervale 14 dní s fungicídmi v dávke  2 l/ha

1 – 4

Strukoviny, ľan

1,0 – 2,0

– prvé aplikácie na začiatku kvitnutia

1 – 3

Vinič

1,0 – 2,0

– od dĺžky letorastov 15 -20 cm v intervale 10 – 14 dní

2 – 4

Zelenina

1,0 – 2,0

– od vytvorenia listov, najlepší profit z aplikácii s nízkou dávkou každých 14 – 21 dní až do zberu

2 – 4

Ovocné stromy a kry

1,0 – 2,0

– od vytvorenia listov, najlepší profit z aplikácii s nízkou dávkou každých 14 – 21 dní až do zberu

2 – 4

Ostatné rastliny citlivé na nedostatok  P a K

1,0 – 4,0

– Aplikovať na jar čo najskôr, ale rastliny by mali mať vytvorených niekoľko pravých listov, aby bolo zabezpečené efektívne prijímanie hnojiva ich prostredníctvom

1 -4