MVservis

Aktuality

27. apríla 2017

Nový širokospektrálny kombinovaný fungicíd s vysokou ekonomickou návratnosťou pre ochranu repky a obilnín.

Charakteristika prípravku

Acanto Plus je nový širokospektrálny fungicídny prípravok. Prípravok poskytuje dlhú preventívnu, kuratívnu a eradikatívnu účinnosť vďaka unikátnej kombinácii dvoch účinných látok zo skupiny strobilurinov a triazolov.

Tieto vlastnosti ešte zlepšuje vylepšená formulácia SC – suspenzný koncentrát. Zaisťuje rýchlejší prienik účinných látok do ratlinných pletív, zlepšuje pokrytie listov postrekovou kvapalinou a v dôsledku toho vyššiu odolnosť proti zmytiu dažďom.

Výhody unikátnej kombinácie účinných látok pre výnos a kvalitu produkcie

Pikoxystrobin                                                            Cyprokonazol

Skupina strobilurinov Skupina azolov
Systémové a translaminárne šírenie Kontaktné a systémové šírenie
Fumigačný efekt pôsobenia, chráni aj priliehajúce neošetrené pletivá susedných rastlín Rýchly  prienik do rastlín a rozvod v rastline
Green Efekt – udržuje listy dlhšie zelené, vyššia asimilácia rastlín
Pozitívne pôsobí na zväčšenie hmoty stoniek a koreňov
Zabraňuje stratám predčasným dozrievaním repky
Synergia pôsobenia účinných látok

Synergické pôsobenie oboch účinných látok v prípravku chráni Vaše plodiny voči širokému spektru chorôb. Acanto Plus vyniká rýchlym príjmom do ošetrených rastlín, akropetálným a traslaminárnym rozvodom a na viac aj fumigačnou aktivitou. Rýchlo preniká cez voskovú vrstvu listou a je systémovo rozvádzaný v rastline aj do neošetrených častí. Preto prípravok umožňuje chrániť aj nové neošetrené prírastky. Prípravok vyniká pozitívnym fyziologickým efektom na rastliny, čím pomáha rastlinám lepšie odolávať nepriaznivému obdobiu počas vegetácie rastlín (krátkodobé prísušky, vyvolané stresy v dôsledku abiotických faktorov). Prípravok Acanto Plus je nový antirezistentný nástroj aj do oblastí s vyšším infekčným tlakom chorôb.

Pikoxystrobin, účinná látka, ktorá vyniká svojou pohyblivosťou na povrchu aj  vo vnútri ošetrených rastlín. Preto je výnimočný  z celej rady strobilurínov.

  1. Rýchle vstrebávanie účinnej látky po aplikácii  táto vlastnosť znižuje riziko vymytia účinnej látky v prípade nečakaných zrážok po aplikácii.
  1. Naviazanie účinnej látky do voskov – časť účinnej látky sa pevne naviaže do pokožky listov, čím pôsobí dlhodobým preventívnym účinkom.
  1. Systémová pohyblivosť – akropetálnú mobilitu vo vnútri pletív zabezpečuje plnú ochranu i nových prírastov.
  1. Translaminárny pohyb účinnej látky – dochádza k prestúpeniu účinnej látky z vrchnej strany listu na nezasiahnutú spodnú stranu a tak chrání aj postrekom nezasiahnuté miesta.
  1. Fumigačné rozptýlenie účinnej látky – pomáha k lepšej distribúcii účinnej látky aj na vedľajšie listy, stonky. Táto vlastnosť je dôležitá pre vytvorenie ochrannej atmosféry okolo chránených plodín.

 

POUŽITIE V OBILNINÁCH

Acanto Plus poskytuje vysokú účinnosť proti chorobám pšenice, jačmeňa vrátane špičkové ochrany proti

hnedej škvrnitosti jačmeňa. Prípravok vyniká flexibilitou v použití a môže sa aplikovať od  rasstovej fáze odnožovania až do konca kvetu obilnín preventívne alebo pri zistení prvých príznakov chorôb.

Aplikácia:  0,75 – 1 l/ha,

SPEKTRUM ÚČINNOSTI

Pšenica, Tritikale
Septoria plevová Phaerosphaeria nodorum xxxx
Septoria pšeničná Septoria tritici xxxx
Hrdza plevová a pšeničná Puccinia recondita/striiformis xxxx
DTR Helminthosporium triticirepentis xxxx
Múčnatka trávová Erysiphe graminis xxx
Raž
Rynchosporiova škvrnitosť Rynchosporium secallis xxxx
Hrdza ražná Puccinia recondita xxxx
Múčnatka trávová Erysiphe graminis xxx
Jačmeň
Hnedá škvrnitosť jačmeňa Pyrenophora teres xxxx
Rynchosporiová škvrnitosť Rhynchosporium secallis xxxx
Hrdza jačmenná Puccinia hordei xxxx
Ramuláriová škvrnitosť Ramularia collo-cygny xxx
Múčnatka trávová Erysiphe graminis xxx

xxxx vysoká účinnosť

Navýšenie výnosu oproti neošetrenej kontrole 24 %.
V presných  maloparcelkových pokusoch Ing. Bezdíčkovej, Ph.D. vykazuje dávka prípravku Acanto Plus 1,0 l/ha výborné výsledky v systéme dvoch ošetreniach T1: Soligor 0,9 l/ha a T2 Acanto Plus 1,0 l/ha.

POUŽITIE V REPKE OZIMNEJ

Aplikácia Acanto Plus v porastoch repky pred kvetom až v plnom kvete chráni Váš porast proti bielej hnilobe a alternáriovej škvrnitosti. U skorých aplikácií v období intenzívneho rastu (od BBCH 31) pôsobí preventívne proti fómovej hnilobe a plesni sivej. Aplikácia prírpavkom Acanto Plus udržuje zdravý porast, stimuluje a udržuje počet šešulí a tím výnos v období infekčného tlaku chorôb.

SPEKTRUM ÚČINNOSTI

Repka ozimná
Biela hniloba Sclerotinia sclerotiorum xxxx
Alternáriová hniloba Alternaria alternata xxxx
Fómová hniloba Phoma lingam xxxx
Pleseň kapustová Peronospora parasitica xxxx
Pleseň sivá Botrytis cinerea xxxx

xxxx vysoká účinnosť

Porasty repky reagujú na aplikáciu prípravku Acanto Plus významnou výnosovou odozvou, ktorá sa potvrdila aj v poloprevádzkových pokusoch SPZO v roku 2016. Na piatich pokusných lokalitách bolo po aplikácii Acanta Plus navýšenie úrody oproti neošetrenej kontrole o 0,71 t/ha. Finančný prínos po odpočítaní nákladov predstavoval približne 154 €/ha. Varianty s Acantom Plus prinášajú najvyššie ekonomické zhodnotenie spomedzi všetkých variant.

V prípade otázok neváhajte kontaktovať našich regionálnych zástupcov.


kontakt

Vaše meno

E-mail
Vaša správa
facebook twitter instagram google plus
adresa

MV-servis, s.r.o., Agronomická služba
Lichnerova 23, 903 01 Senec

telefonne cisla

tel: 02/ 4564 8377, 02/ 4564 8378
fax: 02/4564 8379