MVservis

Aktuality

14. apríla 2018

Článok o konferencii 2018 – Roľnícke noviny

Efektívna výživa z pohľadu fyziológie rastlín

Pod takýmto názvom usporiadala spoločnosť MV-servis, s. r. o. už po dvanástykrát odbornú konferenciu v Nitre, ktorej témy boli zamerané na výživu rastlín z pohľadu fyziológie, hnojivá novej generácie založené na inovatívnych technológiách, perspektívne riešenia v ochrane rastlín s ponukou nových a osvedčených prípravkov spoločnosti DuPont pre nasledujúcu sezónu.

Hostí odbornej konferencie privítal Ing. Miroslav Varga, riaditeľ spoločnosti MV-servis, ktorý v úvode svojho vstupu priblížil fúziu dvoch amerických spoločností DOW a DuPont: „Fúzia spoločností prebieha od roku 2015 s cieľom zvýšenia úrovne a pozície novej spoločnosti na trhu s predpokladaným ročným obratom 19 miliárd dolárov. Avšak podmienkou európskej komisie a protimonopolného úradu, ktorú dali spoločnosti DuPont, je predať až 60 percent prípravkov zo svojho portfólia vrátane všetkých výskumných staníc.“  M. Varga pripomenul, že spoločnosť MV-servis aj v roku 2018 naďalej pokračuje nielen ako oficiálny zástupca, ale aj ako generálny dovozca prípravkov spoločnosti DuPont vrátane zabezpečenia finálnej logistiky. V nasledujúcej sezóne sa okrem prípravkov na ochranu rastlín chcú venovať aj výžive rastlín. Z prípravkov z portfólia spoločnosti vyzdvihol balíček herbicídov Biplay Star Forte a v minulom roku uvedený fungicíd Acanto Plus. Pozornosť upriamil aj na nové pomocné prípravky AgraStick, Anchor a DropFor, určené pre zvyšovanie účinnosti pesticídov.

Výživa rastlín z pohľadu fyziológie rastlín

„Nepodceňujte mikroživiny a nepoužívajte najlacnejšie riešenia – nevedú k úspechu,“ povedal v úvode svojej prednášky Wilson Boardman zo spoločnosti Micromix Plant Health LtD (Veľká Británia) a predstavil dve nové technológie – AMIXAcid Plex s významom vo fyziológii rastlín. Podľa W. Boardmana sa hľadajú riešenia v podobe prípravkov a technológií postavených na prírodnej báze pre lepší vývoj a rýchlejší rast rastlín s priaznivým dosahom na výšku a kvalitu úrody. „Jeden z najlepších spôsobov ako by sme dokázali zlepšiť výživu rastlín, je poskytovať rastlinám živiny cez listy. Príjem živín koreňmi rastlín je ovplyvňovaný mnohými faktormi, napr. pôdnou reakciou, alebo vlahovými podmienkami,“ uviedol k problematike.

AMIX technológia

„Úlohou AMIX technológie je zvýšiť účinnosť prvkov prijímaných cez list, pričom umožňuje optimalizovať dávky živín a ich efektívne využitie rastlinami. Nová technológia je založená na zlučovaní iónov mikro a makroelementov s molekulami humínových kyselín,“ objasnil W. Boardman. Princípom fungovania je aktívny príjem živín cez list. AMIX technológia disponuje biostimulačnými vlastnosťami, vďaka čomu sú rastliny lepšie vyvinuté a zdravšie. V prípravkoch technológie AMIX sú obsiahnuté humaktanty, ktoré predlžujú odparovanie prípravku z povrchu listu až na 20 minút, vďaka čomu rastlina aktívne a dostatočne dlho prijíma obsiahnuté živiny. „Ide až o 33 percentný nárast účinnosti prípravkov v porovnaní s použitím štandardných adjuvantov, uviedol W. Boardman a dodal: „S formuláciou AMIX vieme zvýšiť príjem živín cez listy, rovnako aj pohyb živín v rastline. Odporúčaná dávka je 0,5 – 1,0 liter na hektár.“

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

 

ZDROJ : www.rno.sk/efektivna-vyziva-z-pohladu-fyziologie-rastlin/


kontakt

Vaše meno

E-mail
Vaša správa

facebook twitter instagram google plus
adresa

MV-servis, s.r.o., Agronomická služba
Lichnerova 23, 903 01 Senec

telefonne cisla

tel: 02/ 4564 8377, 02/ 4564 8378
fax: 02/4564 8379