MVservis

Odporúčania

Doporučenie pre ošetrenie viniča

Účinná ochrana viniča závisí od množstva faktorov, medzi ktoré patrí aj použitie vhodného prípravku v odporúčanom termíne. Na základe teoretických znalostí o škodlivých činiteľoch viniča Vám prinášame doporučené ošetrenie.  


Doporučenie pre ozimnej pšenice

Obilniny zostávajú stále najdôležitejšou poľnohospodárskou komoditou. Doporučené ošetrenie firmy MV-servis pre pšenicu ozimnú.


Doporučenie pre ošetrenie repky

Doporučené ošetrenie pre repku.  


Doporučenie pre ošetrenie kukurice

Ošetrenie kukurice herbicídnymi prípravkami patrí medzi základné agrotechnické opatrenia. Pre zaistenie porastu bez burín hlavne v prvých 40 – 50 dňoch po jeho vzídení.  


Doporučenie pre ošetrenie slnečnice

Neprehliadnuteľnou rastlinou s pomedzi ostatných je jednoznačne slnečnica symbolizujúca leto. Slnečnica je náročná na živiny. Doporučené ošetrenie firmy MV-servis pre slnečnice.


Doporučenie pre ošetrenie jačmeňa jarného

Druhou najčastejšou pestovanou plodinou je plodina s krátkou vegetačnou dobou – jačmeň jarný. Intenzita výskytu škodlivých činiteľov je jedným z limitujúcich faktorov ovplyvňujúcich výšku a kvalitu úrody.  


Doporučenie pre ošetrenie cukrovej repy

Medzi obľúbené pestovateľské plodiny nášho regiónu nepochybne patrí cukrová repa,  ktorej využitie ma nespočetne množstvo podôb. Úspešne rastie v ľahkých, kyslých neutrálnych typoch pôdy , ktoré majú dobrú priepustnosť pre vzduch a vlhkosť.


Doporučenie pre ošetrenie ovocných sadov

Doporučené ošetrenie firmy MV-servis pre pestovateľa ovocia, ak chce dopestovať kvalitné ovocie a mať čo najvyššiu úrodu. Nevypláca sa podceniť ošetrovateľské práce, výsledkom čoho môže byť slabá a nekvalitná úroda.  


Doporučenie pre ošetrenie zemiakov

Je dôležité sledovať signalizačné správy, ktoré nás včas upozornia na potrebu prvého preventívneho postreku, čo sa vykonáva ešte pred prepuknutím infekcie. Výber správneho fungicídneho prípravku závisí na priebehu infekcie. Slabšia infekcia – použitie kontaktných prípravkov Silnejšia infekcia – vyžaduje systémové ošetrenie  


  kontakt

  Vaše meno

  E-mail
  Vaša správa

  facebook twitter instagram google plus
  adresa

  MV-servis, s.r.o., Agronomická služba
  Lichnerova 23, 903 01 Senec

  telefonne cisla

  tel: 02/ 4564 8377, 02/ 4564 8378