MVservis

Odporúčania

BactoFil® B 10 – bakteriálne hnojivo pre aplikáciu na pozberové zvyšky repky olejnej a pred sejbou dvojklíčnolistových rastlín

Výhody použitia prípravku BactoFil® B 10 na pozberové zvyšky repky olejnej  urýchlia rozkladné procesy pozberových rastlinných zvyškov, sprístupnia živiny pre rastlin  dodaním baktérii do pôdy sa znižuje výskyt škodlivých patogénov v pôde odbúraním živnej pôdypre ich rast a rozmnožovanie (Fusarium, Alternaria, Phoma, Rhizoctonia,  Pythium, baktérie aj hmyz – zisk kvalitného výsevného lôžka bez pozberových zvyškov ako potenciálnych zdrojov chorôb  revitalizácia a zvyšovanie úrodnosti pôdy -činnosť dodaných baktérii oživuje produkciu humusu,  zlepšuje štruktúru pôdy, prevzdušnenie a prekyprenie pôdy ako aj hospodárenie pôdy s vodou,  zvyšuje sa odolnosť pôdy voči zárodkom škodlivých húb, zvyšuje sa tvorba humusu v pôde rastliny sa vyvíjajú omnoho lepšie, rovnomerné vzchádzanie porastu ozimín,sú odolnejšie voči chorobám a suchu a môžu priniesť spoľahlivé výnosy a tým väčší zisk  urých


Aplikácie a kombinácie prípravku SALSA na repku olejnú

SALSA® 75 WG   herbicíd s účinnou látkou – ethamersulfuron-methyl Formulácia: vodorozpustné granule Chemická skupina: sulfonyl močoviny (ALS hinhibitor) Balenie 100 g = 4 ha repky,  kartón = 10 ks balení (40 ha)  


Prípravky na ošetrenie repky

Acanto® (picoxystrobin 250 g/l) Špecialista na hlavné choroby repky (biela hniloba, čerň repková, pleseň kapustová, múčnatka). Vďaka „green efektu“ má pozitívny vplyv na predĺženie vegetácie Aplikácia: pri prvom výskyte infekcie, optimálne vo fáze začiatku vývoja súkvetia až do konca kvitnutia.   Dávka: 0,8 – 1 l/ha. Avaunt® 15 EC (indoxacarb 150 g/l) Avaunt je neodmysliteľnou súčasťou ošetrenia repky proti blyskáčikovi. Nová účinná látka s úplne novým mechanizmom účinku, ktorá bojuje aj proti rezistentným druhom blyskáčika a navyše je šetrná k necieľovým organizmom. Aplikácia: pred kvetom vo fáze zeleného až žltého púčiku (BBCH 51 – 59). Dávka 0,17 l/ha. Salsa® 75 WG  (etametsulfuron–methyl 750 g/kg) Nový systémový herbicíd pre skoré postemergentné ničenie burín po vzídení repky ozimnej do 6 pravých listov. Aplikácia: čo najskôr, na vzchádzajúce buriny vo fáze klíčnych listov. Dávka:


BACTOFIL CELL® pre aplikáciu na pozberové zvyšky slnečnice

BactoFil CELL® – je špeciálny produkt so  silným ozdravným účinkom pre pôdu, s obsahom pôdnych baktérií, vytvára optimálne prostredie pre dokonalejšiu metabiózu a pomocou baktérií zvyšuje reprodukciu mikroorganizmov zodpovedných za rozklad celulózy. Zloženie:  Azotobacter vinelandii, Pseudomonas fluorescens, Cellvibrio ostraviensis , rôzne mikroorganizmy, makro a mikro elementy, bio-syntetické enzýmy a rôzne účinné látka (rastlinné hormóny, vitamíny, regulátory rastu a pod.) Nepriame hnojivá = bakteriálne prípravky – v podstate sprístupňujú rastlinám živiny, pôsobia na zlepšenie podmienok výživy rastlín úpravou prostredia, zabraňujú vyplavovaniu živín z pôdy, zlepšujú pôdnu štruktúru  a pod. Aplikácia Bactofilu – slnečnica Použitie a dávkovanie Bakteriálne hnojivo BactoFil CELL®  aplikujeme na pozberové zvyšky po zbere slnečnice a organickú hmotu je potrebné dokonale podrviť a zapracovať do


Technológia herbicídneho ošetrenia sóje

Pri herbicídnej ochrane sóje sa kladie dôraz predovšetkým na preemergentné herbicídy. Za posledných 4 až 5 rokov sme dospeli k záveru, že najefektívnejšie používanie preemergentu je jeho použitie so zapravením. Dnes Vám spoločnosť MV-servis ponúka na slovenskom trhu pravok STOMP, ktorý má už svoju históriu. Je to jediný preemergentný prípravok schopný použitia v sóji so zapravením. Práve jeho zapravenie slúži na využitie vlahy ak nasleduje suché obdobie. Vďaka tomu nám umožňuje vyhnúť sa prípadnému suchu po aplikácii prípravku na povrch pôdy. Zapravenie prípravku STOMP v dávke 3 l/ha je postačujúce sejačkou. Pokiaľ však máte problém s burinami ako napr. ľuľok, durman, podslnečník, či voškovník odporúčame dávku 5 l/ha. Ďalší krok v technológii herbicídnej ochrany sóje by mal byť realizovaný prípravkom REFINE SX + Trend 0,1 %. Ochranu začíname vtedy, keď vzišla ďalšia vlna dvojklíčnolistových burín. Dá


Ošetrenie slnečnice


Ošetrenie ozimnej pšenice


BACTOFIL CELL® – pre aplikáciu na pozberové zvyšky kukurice

Pri zbere kukurice  je charakteristické veľké množstvo pozberových zvyškov Aplikácia Bactofilu – kukurica Použitie a dávkovanie Bakteriálne hnojivo BactoFil CELL®  aplikujeme na pozberové zvyšky po zbere kukurice  a organickú hmotu je potrebné dokonale podrviť a zapracovať do pôdy. Doporučená dávka aplikácie na strniskána pozberové zvyšky po zbere kukurice je 1liter na hektár s dávkou vody 200-400 l/ha. Pri vyšších teplotách nad 20°C treba zapracovať tento prípravok do pôdy v priebehu 1-2 hodín, aby mikroorganizmy neboli vystavené dlhodobému silnému slnečnému žiareniu. Aplikuje sa postrekovačmi na povrch pôdy s následným zapracovaním do pôdy. U kukurice produkcia slamy zhruba odpovedá hmotnosti vyprodukovaného zrna. To znamená, že ak výnos kukurice prekročí 12 t/ha, na hektári pestovateľskej ploche zostáva 12 – 16 t kukuričných zvyškov. To je viac ako dvojnásobok zvyškov oproti väčšine ostatných plodín


Ošetrenie kukurice

Spoločnosť MV – servis Vám doporučuje prípravky pre ošetrenie kukurice.


kontakt

Vaše meno

E-mail
Vaša správa
facebook twitter instagram google plus
adresa

MV-servis, s.r.o., Agronomická služba
Lichnerova 23, 903 01 Senec

telefonne cisla

tel: 02/ 4564 8377, 02/ 4564 8378
fax: 02/4564 8379