MVservis

Odporúčania

Technológia herbicídneho ošetrenia sóje

Pri herbicídnej ochrane sóje sa kladie dôraz predovšetkým na preemergentné herbicídy. Za posledných 4 až 5 rokov sme dospeli k záveru, že najefektívnejšie používanie preemergentu je jeho použitie so zapravením. Dnes Vám spoločnosť MV-servis ponúka na slovenskom trhu pravok STOMP, ktorý má už svoju históriu. Je to jediný preemergentný prípravok schopný použitia v sóji so zapravením. Práve jeho zapravenie slúži na využitie vlahy ak nasleduje suché obdobie. Vďaka tomu nám umožňuje vyhnúť sa prípadnému suchu po aplikácii prípravku na povrch pôdy. Zapravenie prípravku STOMP v dávke 3 l/ha je postačujúce sejačkou. Pokiaľ však máte problém s burinami ako napr. ľuľok, durman, podslnečník, či voškovník odporúčame dávku 5 l/ha. Ďalší krok v technológii herbicídnej ochrany sóje by mal byť realizovaný prípravkom REFINE SX + Trend 0,1 %. Ochranu začíname vtedy, keď vzišla ďalšia vlna dvojklíčnolistových burín. Dá


kontakt

Vaše meno

E-mail
Vaša správa
facebook twitter instagram google plus
adresa

MV-servis, s.r.o., Agronomická služba
Lichnerova 23, 903 01 Senec

telefonne cisla

tel: 02/ 4564 8377, 02/ 4564 8378
fax: 02/4564 8379