MVservis

Acanto


Moderný strobilurín novej generácie s unikátnou kombináciou preventívneho a kuratívneho spôsobu účinku, veľmi rýchleho príjmu rastlinami a systémovým rozvodom účinnej látky v rastline určený na profesionálnu ochranu pšenice jarnej a ozimnej, jačmeňa jarného a ozimného, repky olejnej, slnečnice, repy cukrovej a repy kŕmnej proti širokému spektru hubových chorôb.

Prednosti použitia

Charakteristika prípravku

účinná látka: picoxystrobin 250 g/l

Acanto obsahuje picoxystrobin, širokospektrálne pôsobiacu účinnú látku zo skupiny strobilurínov, ktorá ako inhibítor mitochondriálnej respirácie pôsobí ako protektant s krátkodobou kuratívnou účinnosťou proti širokému spektru hubových chorôb.

Ošetrenie Acantom predlžuje pozitívne zachovanie zelenej listovej plochy „GREEN EFEKT“

Prípravok je v dôsledku systémového a translaminárneho pôsobenia vrátane účinnosti výparom v poraste ľahko a rovnomerne rozvádzaný v pletivách ošetrených rastlín a vykazuje dlhodobú reziduálnu účinnosť až 6 týždňov. Zrážky dve hodiny po ošetrení neznižujú účinnosť. Najlepšie výsledky sa dosahujú, pokiaľ sa Acanto aplikuje preventívne (pred infekciou alebo na začiatku rozvoja choroby), prípadne v tank-mix kombináciách s fungicídmi s odlišným mechanizmom účinku.

Doporučenia pre ošetrenie pšenice a jačmeňa fungicídom Acanto

V pšenici používajte Acanto v dávke 0,8-1,0 l/ha proti Múčnatke trávnej, Septoriozam, Hrdziam preventívne resp. pri prvom výskyte infekcie v aplikačnom intervale od odnožovania až do konca kvitnutia (BBCH 25-69) podľa intenzity infekcie jednotlivých hubových chorôb.

V jačmeni používajte Acanto v dávke 0,8-1,0 l/ha proti Múčnatke trávnej, Hrdziam, hnedej a Rynchospóriovej škvrnitosti preventívne resp. pri prvom výskyte infekcie v aplikačnom intervale od odnožovania do začiatku kvitnutia (BBCH 25-61) podľa intenzity infekcie jednotlivých hubových chorôb.

Acanto má významnú vedľajšiu účinnosť na niektoré klasové choroby (Cladosporium spp.) a na steblolam (Pseudocercosporella herpotrichoides, Tapesia yallundae, Tapesia acuformis).

Acanto je možné aplikovať ako sólo v dávke 0,8-1,0 l/ha a rovnako v tank-mix zmesiach s ďaľšími fungicídmi s odlišným mechanizmom účinku (triazoly a morfoliny). Vytvorením týchto zmesí dochádza k posilneniu účinnosti proti chorobám a zároveň sa ešte umocní i kuratívna účinnosť picoxystrobínu. Dávkovanie Acanta sa v tomto prípade znižuje na 0,5 l/ha a TM partneri sa aplikujú rovnako v redukovaných dávkach (napr.  Talius 0,1 l/ha,  MV-TEBUCOL 0,5 l/ha, Tango Super 0,5 l/haa ďalšie).

Aplikácia Acanta v tank-mix zmesiach s kuratívne pôsobiacim fungicídom sa doporučuje hlavne v porastoch jačmeňa, v ktorých sa už prejavili príznaky napadnutia múčnatkou trávovou, alebo v prípade silného infekčného tlaku. V pšeniciach s ohľadom na protektívnu účinnosť a vedľajšiu účinnosť na choroby báz stebiel je rovnako vhodné indikovať Acanto pre prvé ošetrenia v tank-mix kombináciách s kuratívne pôsobiacim partnerom.

Doporučenia pre ošetrenie repky olejnej fungicídom Acanto

V repke olejnej používajte Acanto v dávke 0,8-1,0 l/ha  predovšetkým proti Bielej hnilobe a Černi repkovej preventívne resp. pri prvom výskyte infekcie optimálne vo fáze začiaku vývoja súkvetia až do konca kvitnutia (BBCH 50 – 69).

Doporučenia pre ošetrenie slnečnice fungicídom Acanto

Na ochranu slnečnice proti hubovým chorobám ošetrujte v dávke 0,8 – 1,0 l/ha, pri prvom výskyte infekcie v T1 – začiatok predlžovania stonky (BBCH 30-39) alebo T2 – od konca predlžovania stonky (BBCH 40-65) najneskôr do plného kvitnutia.

Prípravok Acanto aplikovaný do slnečnice má dobrú účinnosť proti Bielej  hnilobe, Diaportovej rakovine slnečnice a Plesni sivej,  strednú účinnosť proti  Alternáriovej škvrnitosti.  Brzdí rozvoj Fómovej škvrnitosti slnečnice.

Doporučenia pre ošetrenie repy cukrovej a kŕmnej fungicídom Acanto

Prípravok na ochranu repy cukrovej a repy kŕmnej aplikujte v dávke 1,0 l/ha od rastového štádia zapojenia plodiny, keď je už 10% rastlín v riadku zapojených až do štádia, kedy koreň repy dosahuje zberovú veľkosť  (BBCH 31-49).

Prípravok Acanto aplikovaný do repy má dobrú účinnosť proti najvýznamnejším hubovým chorobám, ktoré môžu zničiť a znížiť aktívnu listovú plochu repy a spôsobiť až 30% straty na úrode, a to sú choroby Cerkosporióza, Múčnatka repová a Ramuláriová škvrnitosť repy

kontakt

Vaše meno

E-mail
Vaša správa
facebook twitter instagram google plus
adresa

MV-servis, s.r.o., Agronomická služba
Lichnerova 23, 903 01 Senec

telefonne cisla

tel: 02/ 4564 8377, 02/ 4564 8378
fax: 02/4564 8379