MVservis

Coragen 20 SC


Nový insketicíd pre použitie proti škodcom kukurice, zemiakov, jabloní a viniča proti žravým škodcom

Účinná látka:  chlorantraniliprol 200 g/l  (RYNAXYPYR)

Chemická skupina: antranildiamidy

coragen - posobenie

Výhody použitia

 

CORAGEN 20 SC – KUKURICA

Dávka: 100 – 150 ml/ha, 300 – 600 l vody

Škodca: Víjačka kukuričná (Ostrinia nubilalis)

Termín aplikácie prípravku: podľa signalizácie náletu

Max. 2 x za sezónu

Krátko po zaschnutí (30 minút)  nehrozí zmytie účinnej látky – a možný vstup do porastu po 2 hodinách po zaschnutí narastajúce teploty zvyšujú razanciu pôsobenia a predlžujú reziduálny účinok. Po Coragene sa neprodukujú feromóny – nepária sa dvojice.

kukurica fzy

CORAGEN 20 SC – JABLONE

Dávka: 20 ml/ 100 l vody, 800 – 1500 l vody/ha

Škodca: Obaľovač jablčný  (Cydia pomonella)

Termín aplikace prípravku: podľa signalizácie náletu

Na začiatku kladenia vajíčok, predliahnutím.

Max 2 x v intervale 14-21 dní (BBCH 70-87). Postrek alebo rosenie.

jablone fzy

CORAGEN 20 SC – VINIČ

Dávka: 150 – 180 ml/ha, 700 – 1000 l vody

Škodcovia: Obaľova čpásový a mramorovaný (Lobesiabotrana, Eupoeciliaambiguella)

Termín aplikacie prípravku: podľa signalizácie náletu

Max. 1x

vinic fazy

CORAGEN 20 SC – ZEMIAKY

Dávka:50 – 60 ml/ha, 300 – 600 l vody

Škodca: Mandelinka zemiaková   (Leptinotarsadecemlineata)

Termín aplikacie prípravku: podľa signalizacie     (BBCH 31-60)

Max.: 1x

zemiaky fazy

kontakt

Vaše meno

E-mail
Vaša správa
facebook twitter instagram google plus
adresa

MV-servis, s.r.o., Agronomická služba
Lichnerova 23, 903 01 Senec

telefonne cisla

tel: 02/ 4564 8377, 02/ 4564 8378
fax: 02/4564 8379