MVservis

Refine 50 SX


Moderný postemergentný herbicíd na ničenie dvojklíčnolistových burín  v kukurici, sóji, lucerne a trvalých trávnych porastoch.

Prednosti použitia

Charakteristika prípravku

účinná látka:   500 g/kg  thifensulfuron-methyl

Refine je širokospektrálny systémový herbicíd na ničenie jednoročných dvojklíčnolistových burín v kukurici alebo na trvalých trávnych porastoch. V kukurici je určený na výhodnú skorú postemergentnú aplikáciu od 2 .do 6. listu.

Mechanizmus účinku

Refine patrí do skupiny sulfonylmočovín, účinná látka je prednostne prijímaná listami burín. Príjem koreňmi je obmedzený na niekoľko dní po aplikácii. V dôsledku krátkeho reziduálneho pôsobenia prípravku v pôde je možné pestovanie následných plodín. Rast citlivých burín je zastavený ihneď niekoľko hodín po aplikácii, symptómy poškodenia a odumieranie burín sa prejavuje za 5 – 7 dní. Teplo a vlhko urýchľujú a zvyšujú pôsobenie prípravku. Dážď za 1 hodinu po aplikáci neznižuje herbicídnu účinnosť. Optimálna teplota pre ošetrenie je 10 – 15°C.

Spektrum účinnosti

Refine veľmi dobre ničí rumančekovité, výmrv repky, hluchavky, konopnicu napuchnutú, láskavec ohnutý, mrlík biely, peniažtek roľný, galinsogu drobnokvetú, pohánku opletavú, hviezdicu prostrednú, stavikrvy, reďkev ohnicovú, slnečnicu ročnú, starček obyčajný, lipkavec obyčajný, štiavy, turicu kanadskú a iné. Medzi stredne citlivé buriny patrí ambrózia palinolistá, bažanky, lobody a pupenec roľný. Uvedené buriny sú ale dobre ničené v nižších rastových fázach a vyššou dávkou prípravku – 15 g/ha. Medzi odolné buriny patrí durman obyčajný, ľuľok čierny a trávovité buriny.

Použitite a termín aplikácie

Refine sa používa v kukurici postemergentne od 2. do 6. listu na vzídené buriny v dobe ich intenzívneho rastu, t.j. od 2 do 4 pravých listov. K rozšíreniu herbicídneho spektra v pásmach PHO je možné použiť tank-mix s inými prípravkami, napr. Banvel 480 S. V prípade výskytu jednoročných trávovitých burín alebo vytrvalých burín možno výhodne kombinovať Refine s prípravkom Titus 25 WG.

kontakt

Vaše meno

E-mail
Vaša správa
facebook twitter instagram google plus
adresa

MV-servis, s.r.o., Agronomická služba
Lichnerova 23, 903 01 Senec

telefonne cisla

tel: 02/ 4564 8377, 02/ 4564 8378
fax: 02/4564 8379