MVservis

Safari 50 WG


Moderný herbicíd do cukrovej a kŕmnej repy na ničenie dvojklíčnolistových burín, vrátane výmrvu repky a slnečnice, láskavcov, stavikrvov, tetuchy, lipkavcov, podslnečníka a iných. Je vhodný pre všetky programy ošetrenia cukrovej repy.

Prednosti použitia

Charakteristika prípravku

účinná látka: 50% účinnej látky triflusulfuron-methyl

Safari 50 WG je moderný širokospetrálny systémový herbicíd na ničenie dvojklíčnolistových burín v cukrovej a kŕmnej repe. Safari sa používa na postemergentné ošetrenie na vzchádzajúce buriny bez ohľadu na vývojovú fázu cukrovej repy. Safari 50 WG možno využiť vo všekých programoch ošetrenia cukrovej a kŕmnej repy, v systéme 3 ošetrení alebo v systéme nízkych a častých dávok herbicídov.

Použitie zmáčadla Trend

Zmáčadlo Trend je dodávané spolu s prípravkom. Je nutné ho použiť vždy pri aplikácii Safari v koncentrácii 0,05%, t.j. do 1000 l vody pridať 0,5 l Trendu. Výnimkou je spoločná aplikácia (tank-mix) Safari 50 WG s Betanalom Expert, ktorý už zmáčadlo obsahuje.

Spektrum účinnosti na dvojklíčnolisté buriny

Safari 50 WG ničí spoľahlivo nasledujúce citlivé buriny – bažanku ročnú, drchničku roľnú, rumančekovité, rumany, hluchavky, horčicu roľnú, pastiersku kapsičku, konopnicu poľnú, láskavec ohnutý, ľuľok čierny, podslnečník Theophrastov, horčiak štiavolistý a broskyňolistý, veroniku perskú a roľnú, reďkev ohnicovú, tetluchu kozí pysk, výmrv repky a slnečnice, lipkavec obyčajný a iné.

Medzi stredne citlivé buriny patrí mrlík biely, fialka roľná a hviezdica prostredná. Uvedené buriny sú ničené prípravkom Safari pri vzchádzaní v skorých rastových fázach, hlavne pri aplikácii Safari v T1 a pri nižších teplotách, kedy sa uplatňuje u Safari i významný pôdny účinok. Medzi odolné buriny patrí loboda rozložitá, pohánkovec ovíjavý, veronika brečtanolistá, stavikrv vtáčí. K rozšíreniu herbicídneho spektra možno využiť celú radu výhodných tank-mixov, napríklad pre zaistenie dostatočného účinku na pohánku opletavú a mrlík biely je veľmi vhodný tank-mix s účinnou látkou phenmedipham a ethofumesate.

Spektrum účinnosti na trávovité buriny

Safari má významný vedľajší účinok i na ježatku kuriu nohu.

kontakt

Vaše meno

E-mail
Vaša správa
facebook twitter instagram google plus
adresa

MV-servis, s.r.o., Agronomická služba
Lichnerova 23, 903 01 Senec

telefonne cisla

tel: 02/ 4564 8377, 02/ 4564 8378
fax: 02/4564 8379