MVservis

Salsa 75 WG


SALSA® 75 WG Ďalší krok k dokonalosti pri pestovaní repky olejnej

RIEŠENIE pre doteraz problematické, alebo neriešiteľné dvojklíčnolistové buriny v repke olejnej:

reďkev ohnica, horčica roľná, kapsička pastierska, úhorník liečivý, pakost

Salsa® 75 WG určená pre skoré postemergentné herbicídne ošetrenie repky

Optimálna aplikácia pri optimálnych podmienkach pre vzchádzanie burín bez ohľadu na rastovú fázu repky.

Rastová fáza burín: Optimálna :EPOST- od klíč.listov až 2 – 4.listu podľa danej buriny Rastová fáza repky: Optimálnaod klíčnych listov až do 6. listu

Kedy aplikovať Salsu?

Po všetkých preemergentných aplikáciach

Ak si zvolíte preemergentnú herbicídnu ochranu repky, na dočistenie v skorej postemergentnej aplikácii odporúčame prípravok Salsa v dávke 25 g/ha + Trend 0,1%. Pokiaľ máte problémy s lipkavcom aplikujte preemergentné prípravky (napr. Command 36 CS) a na dočistenie v skorej postemergentnej aplikácii použite Salsu v dávke 25 g/ha Trend 0,1%

Skorá postemergentná aplikácia

Pri skorej postemergetnej aplikácii odporúčame aplikovať prípravok Salsa 20-25 g/ha + Trend 0,1 % s kombinačným partnerom (účinná látka metazachlor, alebo dímetachlor).

Vhodné prípravky pre TMX s prípravkom Salsa 20-25 g/ha + Trend 0,1%:

Kombinácia prípravkov je výhodná pre likvidáciu problematických a ťažko ničitel’ných burín, na posilnenie účinku a rozšírenie spektra burín o veroniky a fialky.

Pri skorej postemergetnej aplikácii odporúčame aplikovať prípravok Salsa 20-25 g/ha + Trend 0,1% s kombinačným partnerom (účinná látka metazachlor + quinmerac)

Kombinácia prípravkov je výhodná pre likvidáciu problematických a ťažko ničitel’ných burín, na posilnenie účinku a rozšírenie spektra burín veroniky, hluchavky a mak vlčí.

Pri SÓLO aplikácii Salsa 25 g/ha + Trend 0,1% vykonanej skoro postemergentne odporúčame, v prípade potreby (t.j. silného infekčného tlaku burín), dočistiť parcely prípravkom Galera, Galera jeseň. Vhodné na pozemky silne zaburinené parumančekom, mrlíkom a pichliačom, alebo je možné použitie s graminicídom, napr. PANTERA 40 EC v dávke 1,5 – 2,0 l/ha (bez použitia Trend 0,1%). Pantera v kombinácii s prípravkom Salsa vykazuje synergický efekt proti burinám.

Postemergentná aplikácia

Pri postemergentnej aplikácii (od 2.-3. listu repky) odporúčame prípravok Salsa 25 g/ha + Trend 0,1% aplikovať s prípravkami:

Na základe výsledkov nedoporučujeme TMX 3 prípravkov Salsa + Galera jeseň + graminicíd, ak je v graminicíde účinná látka haloxyfop-R methylester (Gallant Super) pre možnú fytotoxicitu.

kontakt

Vaše meno

E-mail
Vaša správa
facebook twitter instagram google plus
adresa

MV-servis, s.r.o., Agronomická služba
Lichnerova 23, 903 01 Senec

telefonne cisla

tel: 02/ 4564 8377, 02/ 4564 8378
fax: 02/4564 8379