MVservis

Soligor


Nový špičkový fungicíd, ktorý prináša istotu na vaše polia.

Fungicídny kombinovaný prípravok na ochranu pšenice, jačmeňa, raže a tritikale proti listovým a klasovým hubovým chorobám. Obsahuje tri účinné látky s odlišným účinkom,ktoré sa v účinnosti vzájomne podporujú a doplňujú: prothiokonazol 53 g/l + spiroxamin 224 g/l + tebukonazol 148 g/l

soligor ul

Vyznačuje sa preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom

a tiež dlhodobým reziduálnym pôsobením. Nový fungicíd, ktorý kontroľuje veľký počet chorôb a môžete ho aplikovať kedykoľvek (od odnožovania až do kvitnutia obilniny) podľa nástupu chorôb SPEKTRUM ÚČINKU:

PLODINA PATOGÉN Dávka l/ha
pšenica, raž, tritikale septória plevová hrdza pšeničná 0,7
múčnatka trávová 0,9
jačmeň hnedá škvrnitosť jačmeňa rynchosporiova škvrnitosť hrdza jačmenná múčnatka trávová 0,7

Prípravok SOLIGOR vykazuje významnú vedľajšiu účinnosť proti septorii pšeničnej a helmitosporióze v pšenici, v raži a v tritikale. Soligor® obsahuje 3 výborné účinné látky proti hrdziam!

Výskyt hrdzí je nutné začať sledovať už od skorej jar. S aplikáciou nečakať až na klasenie, ale už vo fáze stĺpkovania. 

Prednosti použitia:

Soligor® Zaistite si zdravý porast až po žatvu.

solig obr ruky

kontakt

Vaše meno

E-mail
Vaša správa
facebook twitter instagram google plus
adresa

MV-servis, s.r.o., Agronomická služba
Lichnerova 23, 903 01 Senec

telefonne cisla

tel: 02/ 4564 8377, 02/ 4564 8378
fax: 02/4564 8379