MVservis

Talius


Fungicíd s úplne unikátnym mechanizmom účinku a bezkonkurenčne dlhým účinkom na ochranu pšenice a jačmeňa proti múčnatke trávovej.

Prednosti použitia

Charakteristika prípravku

účinná látka: proquinazid 200 g/l

Talius zaisťuje dlhodobú ochranu porastu pšenice a jačmeňa proti infekcii múčnatky trávovej. To sa odráža vo zvýšených výnosoch a kvalite produkcie.

Mechanizmus pôsobenia na pôvodcov chorôb

Talius obsahuje proquinazid, účinnú látku novej triedy fungicídov – chinozalínov. Talius je fungicíd s novým mechanizmom účinku, ktorý pôsobí špecificky proti hubovým patogénom zo skupiny múčnatiek (napr. v obilninách alebo viniči). Najvyššia a spoľahlivá účinnosť je dosahovaná aplikáciami v preventívnom termíne ošetrenia. Inhibuje tvorbu apresórií múčnatky, zabraňuje klíčeniu spór a indikuje reakciu obranných génov rastliny. Prípravok účinkuje dlhodobo počas 6-8 týždňov (jediná aplikácia) a nevykazuje krížovú rezistenciu voči quinoxyfenu, strobulirínom a ani používaným triazolovým či morfolínovým prípravkom.

Doporučenia pre ošetrenie pšenice ozimnej fungicídom Talius

Talius používajte v pšenici v registrovanej dávke preventívne (=pred rozvojom infekcie múčnatky trávovej v poraste) kedykoľvek od odnožovania až do konca kvitnutia (BBCH 65). Talius v sólo aplikácií je najvýhodnejšie použiť v T0 alebo T1 (odnožovanie/začiatok stĺpkovania) aplikácie pri prvom výskyte príznakov napadnutia múčnatkou. Pokiaľ už došlo k rozvoju infekcie múčnatky v poraste, Talius by mal byť kombinovaný s kuratívne pôsobiacim prípravkom s odlišným mechanizmom účinku.

kontakt

Vaše meno

E-mail
Vaša správa
facebook twitter instagram google plus
adresa

MV-servis, s.r.o., Agronomická služba
Lichnerova 23, 903 01 Senec

telefonne cisla

tel: 02/ 4564 8377, 02/ 4564 8378
fax: 02/4564 8379