MVservis

Titus 25 WG


Komplexný a cenovo najefektívnejší spôsob ničenia vytrvalých a jednoročných trávovitých a dvojklíčnolistových burín v kukurici a zemiakoch.

Spektrum účinnosti na jednoročné a vytrvalé trávovité buriny

Titus 25 WG účinkuje na väčšinu jednoročných a vytrvalých trávovitých burín, napr.: ježatku kuriu nohu, pýr plazivý, bary, prosá, ovos hluchý, výmrv obilnín, cirok (zo semien i oddenkov), stoklas jalový, psiarku roľnú, kostravu červenú, mätonoh trváci a iné. Spetrum účinnosti na dvojklíčnolisté buriny

Titus 25 WG ničí spoľahlivo citlivé i odolné dvojklíčnolistové buriny: bažanku ročnú, výmrv repky a slnečnice, lipkavec obyčajný, hluchavky, horčiaky, hviezdicu prostrednú, konopnicu napuchnutú, láskavec ohnutý, reďkev ohnicovú, pastiersku kapsičku, peniažtek roľný, podslnečník Theophrastov, rumančeky, starček obyčajný, viku, galinsogy a iné. Medzi stredne citlivé buriny patrí ambrózia palinolistá, mrlík biely a loboda rozložitá. Uvedené buriny sú ale dobre likvidované v nízkych rastových fázach a vyššou dávkou prípravku – 50 až 60 g/ha. Pichliač je likvidovaný veľmi dobre vo fáze listovej ružice.

Medzi odolné buriny patrí durman obyčajný, ľuľok čierny, pupenec roľný a pohánkovec. V prípade výskytu týchto rastlín je veľmi vhodné použiť prípravok Principal Plus , prípadne tankmix Titus 25 WG + Mustang, Esteron, Dicopur D a iné). Kombinácia Refine rozširuje účinnosť kombinácie na mrlík biely, lobodu rozložitú a ambróziu.

Optimálna rastová fáza burín pre aplikáciu Titusu

Mechanizmus účinku

Titus 25 WG je prijímaný hlavne listami burín, čiastočne i koreňmi. Príjem koreňmi je obmedzený na niekoľko dní po aplikácii. Rast citlivých burín je ihneď zastavený niekoľko hodín po aplikácii, symptómy poškodenia a odumieranie burín sa prejavujú za 4 – 7 dní. Teplo a vlhko urýchľujú a zvyšujú pôsobenie prípravku. Dážď za 1 hodinu po aplikácii výrazne neznižuje herbicídnu účinnosť. Optimálna teplota pre ošetrenie je 10 – 25°C.

Titus 25 WG tak ako ostatné sulfonylmočoviny, inhibuje tvorbu enzýmu acetolaktát syntetázy, ktorý je potrebný ku tvorbe 2 dôležitých amínokyselín: valínu a izoleucínu. Tento enzým sa vyskytuje iba v rastlinách. Tým sa vysvetľuje vysoká bezpečnosť použitia prípravku voči človeku, teplokrvným živočíchom a životnému prostrediu.

Prednosti aplikácie Titusu 25 WG v KUKURICI:

aplikácia Titusu najskôr až o 7 dní • systémové insekticídy na báze organofosfátov môžu byť použité až o 4 dni po aplikácii Titusu.

20150619_085542

Samostatná aplikácia herbicídu Titus 25 WG v ZEMIAKOCH

Titus 25 WG v dávke 40 g/ha je dostatočne účinný na jednoročné trávovité buriny ( ježatka kuria noha, ovos hluchý, bary) a dvojklíčnolistové buriny, ako napr. lipkavec, výmrv repky, rumančeky a rumany, reďkev ohnicovú, mlieče a ďalšie. V dávke 60 g/ha ničí navyše pýr plazivý, mätu roľnú, pichliač (čiastočný účinok) a ďalšie. Aplikuje sa od výšky 5 cm zemiakov do zapojenia porastu, na vchádzajúce buriny.

Systém použitia prípravku Titus 25 WG a Sencor 70 WG

Aplikácia prípravkov Titus 25 WG a Sencor 70 WG zaisťuje komplexnú herbicídnu ochranu proti širokému spektru citlivých dvojklíčnolistových burín (hviezdica, rumančekovité, bažanka, pastierska kapsička, horčica, konopnica, výmrv repky a iné) vrátane ťažko ničiteľných (mrlíky, lipkavec obyčajný, láskavce, fialky, mlieče, zemedym a iné), ochranu proti jednoročným trávovitým burinám (ježatka kuria noha, ovos hluchý, lipnice, bary a iné), vrátane vytrvalých burín (pýr plazivý, pichliač roľný).

kontakt

Vaše meno

E-mail
Vaša správa
facebook twitter instagram google plus
adresa

MV-servis, s.r.o., Agronomická služba
Lichnerova 23, 903 01 Senec

telefonne cisla

tel: 02/ 4564 8377, 02/ 4564 8378
fax: 02/4564 8379