MVservis

Traton SX


Moderný, selektívny postrekový herbicíd na postemergentné ničenie dvojklíčnolistových burín vrátane pichliača roľného v obilninách bez podsevu. Dostatočná vlhkosť po ošetrení podporujú herbicídny účinok, chladné a suché počasie účinok oneskoruje.

Spektrum účinnosti

vysoko účinný hlavne na pichliač roľný, drchničku roľnú, ruman roľný, kapsičku pastiersku, nevädzu poľnú, mliečnik kolovratcový, konopnicu napuchnutú, pakosty, mrlík biely, chryzanténovku siatinovú, hluchavku purpurovú, lýrovku obyčajnú, rumančeky, mak vlčí, stavikrv vtáčí, horčiak obyčajný, reďkev ohnicovú, štiavy, silenky, horčicu roľnú, mlieč roľný, kolenec roľný, hviezdicu prostrednú, peniažtek roľný, parumanček nevoňavý, pŕhľavu malú, veroniku roľnú, veroniku peržskú, výmrv repky. Spoľahlivá účinnosť sa dosahuje na buriny, ako sú napr.: smohla lekárska, loboda konáristá, pohánkovec ovíjavý, mrlík biely – viac ako dva pravé listy, nezábudka roľná, iskerník plazivý, stavikrv vtáči, fiaľka roľná. Traton SX má slabší účinok na prerastený lipkavec obyčajný (viac ako 3 prasleny) a púpavu lekársku. Nepôsobí na veroniku brečtanolistú, zemedym lekársky a trávovité buriny.

Pridaním zmáčadla (Trend 90 0,1%, Silvet L-70 0,1 l/ha) sa zvyšuje účinnosť na buriny, hlavne na prerastené a odolné buriny.

Termín aplikácie

Všeobecne je známe, že v prípade sulfonylmočovín sú vhodné včasné aplikácie na buriny v nižších rastových fázach. Traton aplikujte postemergentne od 2. listu až do 2. kolienka obilnín, vo fáze 2-4 pravých listov dvojklíčnolistových burín v dávke 45 g/ha. Proti pichliaču roľnému aplikujte vo fáze listovej ružice až do začiatku tvorby byle, proti lipkavcu do 3 praslenov. Na prerastený lipkavec používajte kombinácie s prípravkami so špecifickým účinkom na danú burinu. Obidve účinné látky veľmi rýchlo zastavujú rast citlivých burín, avšak typické príznaky ich poškodenia (farebné zmeny na listoch burín) sú viditeľné až o 3-10 dní po aplikácií v závislosti na citlivosti a podmienkach rastu burín.

Prednosti použitia

kontakt

Vaše meno

E-mail
Vaša správa
facebook twitter instagram google plus
adresa

MV-servis, s.r.o., Agronomická služba
Lichnerova 23, 903 01 Senec

telefonne cisla

tel: 02/ 4564 8377, 02/ 4564 8378
fax: 02/4564 8379