MVservis

Treoris


Nová generácia fungicídov účinná látka PENTHIOPYRAD

TREORIS® predstavuje kombináciu úplne novej účinnej látky penthiopyrad, ktorá pochádza z novej skupiny účinných látok, skupiny karboxamidov a z overenej účinnej látky chlórothalonil. Penthiopyrad je širokospektrálny inhibítor mitochondriálneho dýchania zo skupiny karboxamidov.

Nový mechanizmus účinku v bunkách rastlín – širokospektrálny inhibítor mitochondriálnej respirácie

blokuje dýchanie hubového patogéna

blokuje dýchanie hubového patogéna

Penthiopyradrozvod v rastline: translaminárny+ lokálne systémový (spodná strana listu)

Penthiopyradrozvod v rastline: translaminárny+ lokálne systémový (spodná strana listu)

 

treoris - septoria

Septória pšeničná – Fotky ukazujú hornú ošetrenú časť listu. Penthiopyrad vykazuje vynikajúci translaminárny pohyb a účinok proti septórie pšeničnej. Cyproconazole tiež vykazuje dobrú účinnosť proti septórii ale je tu slabá fytoxicita.

Vyššia výnosová odozva rastliny po ošetrení

treorois kore

Účinnosť prípravku Treoris® na Septoria tritici:

  1. aplikovaný preventivne – inhibuje klíčenie spóra zabraňuje rastu patogena (S.tritici)
  2. aplikovaný krátko po vzniku infekcii septorióz, zastavuje mezibunkový rast mycelia v listoch
  3. aplikovaný neskôr po infekcii, je schopný zastavit patogena umelou smrťou napadnutej bunky

Antisporulant = pyknidy vystavené pôsobeniu  prípravku Treoris  uvolňují množstvo mrtvých spór

Plodina Škodlivý organizmus
Pšenica ozimná septoriózy, hrdza pšeničná, múčnatka trávová
Raž ozimná rynchospóriová škvrnitosť, hrdza pšeničná, septoriózy, múčnatka trávová
Tritikale rynchospóriová škvrnitosť, hrdza pšeničná, septoriózy, múčnatka trávová
Jačmeň jarný, ovos hnedá škvrnitosť, rynchospóriová škvrnitosť

kontakt

Vaše meno

E-mail
Vaša správa
facebook twitter instagram google plus
adresa

MV-servis, s.r.o., Agronomická služba
Lichnerova 23, 903 01 Senec

telefonne cisla

tel: 02/ 4564 8377, 02/ 4564 8378
fax: 02/4564 8379