MVservis

VICTUS ® 4 OD


Selektívny herbicíd vo forme olejovej disperzie pre riedenie vodou na postemergentné ničenie

trvácich a jednoročných tráv a dvojklíčnolistových burín v kukurici.

Obchodné meno produktu VICTUS ® 4 OD
Typ produktu herbicíd
Účinná látka nicosulfurone 40 g/l
Pôsobenie systémové
Balenie  HDPE/PA coex 5L
Formulácia olejová disperzia pre riedenie vodou
Doba použiteľnosti 2 roky od dátumu výroby pri skladovaní v originálnych obaloch a dodržaní skladovacích podmienok
Stupeň toxicity  –
Registrácia kukurica
Spektrum účinku trváce a jednoročné trávy a dvojklíčnolistové buriny
Dávkovanie 1 – 1,5  l/ha
Termín aplikácie postemergentná aplikácia,   od 2 do 8 listu kukurice
Posledná možná aplikácia (z hľadiska fenologickej fázy plodiny)  8. list kukurice (BBCH 18)
Maximálny počet aplikácii v plodine za vegetáciu 1 x 1,5 l/ha alebo delená aplikácia (t.j. 60 g nicosulfuron/ha/rok)
Odporúčané množstvo vody 200 – 400 l /ha

Mechanizmus účinnosti:


Nicosulfuron je účinná látka zo skupiny sulfonylmočovín so systémovým účinkom.

Mechanizmom účinku je inhibícia acetolaktát syntetázy (ALS). Je ľahko prijímaný listami i koreňmi

rastlín, je systémovo rozvádzaná akropetálne aj bazipetálne. Krátko po aplikácii zastavuje delenie

buniek v koreňoch a listoch citlivých burín a zastavuje rast citlivých burín. Na ľahkých pôdach

s nízkym obsahom organickej hmoty má tiež obmedzené reziduálne pôsobenie v pôde

(s polčasom rozpadu cca 10 dní). Príznaky poškodenia sú viditeľné za 6 hodín po ošetrení

(červenanie, žltnutie burín) a väčšina burín hynie v priebehu 2-3 týždňov. Teplo a dostatočná

vlhkosť po aplikácii podporuje účinnosť prípravku, zatiaľ čo chlad a sucho oneskoruje účinok.

 

Spektrum účinku:

Victus® v dávke 1 l.ha -1 ničí:

citlivé buriny: ježatka kuria, ovos hluchý, lipnica ročná, mätonoh mnohokvetý, láskavec ohnutý,

durman obyčajný, rumančeky, parumanček nevôňavý, čistec roľný, hviezdica prostredná, kapsička

pastierska, fialka roľná, peniažtek rolný, žltnica maloúborová, zemedym lekársky, hluchavky,

drchnička roľná, reďkev ohnicová, hořčica roľná, výmrv repky, starček obyčajný, mlieč zelinný,

mlieč drsný

stredne citlivé buriny: pýr plazivý, proso siate, cirok alepský, mrlík biely, bažanka ročná, lipkavec

obyčajný, horčiak štiavolistý, horčiak obyčajný, loboda konáristá, mohár zelený

odolné buriny: pohánkovec ovíjavý

 

Victus® v dávke 1,5 l.ha -1 ničí:

citlivé buriny: pýr plazivý, proso siate, cirok halepský, bažanka ročná, mohár zelený, lipkavec

obyčajný, horčiak štiavolistý, horčiak obyčajný, loboda konáristá, portulaka zeleninová

stredne citlivé buriny: mrlík biely, pohánkovec ovíjavý, konopnica napuchnutá, pakost nízky

odolné buriny: pichliač roľný, stavikrv vtáčí, pupenec roľný, mlieč roľný, veronika perzská, ľuľok

čierny, prstovka krvavá, voškovníky, prasličky

 

Odporúčanie pre aplikáciu:

Victus® aplikujte postemergentne v zrnovej a silážnej kukurici v rastovej fáze od druhého do

ôsmeho listu kukurice (BBCH 12-18) v dávke 1-1.5 l/ha. Dávka 1 l/ha ničí ježatku kuriu a citlivé

dvojklíčnolistové buriny. Dávka 1.5 l/ha ničí navyše aj pýr plazivý a odolné dvojklíčnolistové

buriny ako sú mrlíky a horčiak štiavolistý. Dvojklíčnolistové buriny sú najcitlivejšie vo fáze 2-4

pravých listov (BBCH 12-14), ježatka kuria vo fáze odnožovania (BBCH 20), pýr plazivý vo fáze 3-

4 listov (BBCH 13-14), t.j. výške cca 15-20 cm. Aplikujte vždy na aktívne rastúce buriny. Ošetrujte

pri teplotách 10-25 °C.

Najlepšieho účinku na cirok halepský (Sorghum halepense) vzchádzajúceho z rhizómov sa

dosahuje pri použití plnej dávky a ošetrení vo výške cca 30 cm.

Proti pýru a niektorým citlivým trávovitým burinám sa tiež osvedčuje delená aplikácia

prípravku. Prvé ošetrenie urobte v dávke 1 l/ha v rastovej fáze od 2. listu kukurice, druhú

aplikáciu potom v dávke 0.5 l/ha v odstupe cca 2 týždne po prvom termíne.

Prednosti použitia:

kontakt

Vaše meno

E-mail
Vaša správa
facebook twitter instagram google plus
adresa

MV-servis, s.r.o., Agronomická služba
Lichnerova 23, 903 01 Senec

telefonne cisla

tel: 02/ 4564 8377, 02/ 4564 8378
fax: 02/4564 8379