MVservis

ACALUX 250 EW


Charakteristika prípravku:

Systémový fungicíd vo forme vodnej emulzie typu olej: voda, určený na ochranu pšenice ozimnej a repky ozimnej proti hubovým chorobám.

Účinná látka:

250 g/l tebuconazole

Spektrum účinnosti:

Tebuconazole pôsobí ako inhibítor biosyntézy sterolu. Prvotne je prijímaný listami a stonkami, ďalej je rozvádzaný systémovo transpiračným prúdom do celej rastliny. Účinná látka má iba nepatrnú tendenciu k rýchlemu hromadeniu vo vrcholových častiach rastliny. Tým dochádza k rovnomernému rozdeleniu v celej rastline. Doba účinnosti sa pohybuje v rozmedzí 3 – 4 týždňov po aplikácii. Má veľmi dobrú účinnosť proti širokému spektru hubových patogénov a dlhú dobu trvania účinku.

Doporučenie k aplikácii:

Repka ozimná: aplikujte počas vegetácie v repke ozimnej maximálne 2 krát

                         interval medzi postrekmi je 21 dní

                         dávka vody 200 – 400 l/ha

Fómové černanie stoniek:

                         na jeseň aplikujte prípravok v štádiu 4 až 8 listov cca. do polovice októbra

                         na jar od fázy 4 listu vyvinutého až do kvitnutia ( BBCH 14 – 59) najlepšie 

                         pred objavením sa vrcholového pupeňa

Biela hniloba:   aplikujte od fázy samostatných kvetných pupeňov viditeľných, ešte stále

                         uzavretých najlepšie však v dobe plného kvetu, keď je 50 % kvetov

                         otvorených, pri rešpektovaní ochrannej doby ( BBCH 55 – 65)

Pšenica ozimná:

                         aplikujte maximálne 2 krát za vegetáciu

                         interval medzi postrekmi je 21 dní

                         dávka vody 200 – 400 l/ha

                         prípravok aplikujte pri zistení prvých príznakov infekcie, najneskôr do konca

                         kvitnutia (BBCH 69)

  kontakt

  Vaše meno

  E-mail
  Vaša správa

  facebook twitter instagram google plus
  adresa

  MV-servis, s.r.o., Agronomická služba
  Lichnerova 23, 903 01 Senec

  telefonne cisla

  tel: 02/ 4564 8377, 02/ 4564 8378