MVservis

BUZZ ULTRA DF®


Vynikajúca rozpustnosť a miešateľnosť prípravku
Absolútna kompatibilita fungicídu s hnojivom

Systémový fungicíd vo forme vodou dispergovateľných granúl (WG), určený na ochranu pšenice ozimnej, pšenice jarnej, repky ozimnej a repky jarnej proti hubovým chorobám.

Charakteristika prípravku:

BUZZ ULTRA DF je fungicíd vo forme vodou dispergovateľných granúl určený na ochranu pšenice ozimnej proti múčnatke trávovej (Erysiphe graminis), hrdziam (Puccinia spp.), septorióze plevovej, septorióze pšenice (Septoria spp.) a na ochranu repky ozimnej a repky jarnej proti fómovej hnilobe (Leptosphaeria maculans) a bielej hnilobe (Sclerotinia sclerotiorum).

Pôsobenie prípravku:

Tebuconazole patrí do skupiny triazolov. Tento systémový fungicíd preniká do rastlín pletivami s následným akropetálnym pohybom účinnej látky. Pôsobenie je založené na inhibícii demetylácie v rámci biosyntézy sterolov hubových patogénov.

Návod na použitie:

Plodina Účel použitia Dávka/ ha Ochranná doba Poznámka
pšenica ozimná,

pšenica jarná

múčnatka trávová, hrdze, septoriózy pšenice 0,33 kg 35 dní
repka ozimná, repka jarná fómová hniloba,

biela hniloba

0,33 kg 56 dní

Pokyny pre aplikáciu:

Pšenica ozimná a pšenica jarná: múčnatka trávová, hrdze, septoriózy pšenice
Dávka vody: 200-500 l/ha
Maximálny počet ošetrení: 1 krát na plodinu za sezónu.
BUZZ ULTRA DF aplikujte preventívne alebo pri zistení prvých príznakov infekcie už od začiatku predlžovania stoniek (BBCH 30) najneskôr do konca kvitnutia (BBCH 69).

Repka ozimná a repka jarná: biela hniloba a fómová hniloba
Dávka vody: 200-500 l /ha
Maximálny počet ošetrení: 1 krát na plodinu za sezónu.
BUZZ ULTRA DF aplikujte proti fómovej hnilobe repky v jeseni od rastovej fázy 6 listov (BBCH 16) až do 9 listov (BBCH 19) a proti bielej hnilobe repky v rastovej fáze od začiatku kvitnutia až do plného kvitnutia (BBCH 60-65).

  kontakt

  Vaše meno

  E-mail
  Vaša správa

  facebook twitter instagram google plus
  adresa

  MV-servis, s.r.o., Agronomická služba
  Lichnerova 23, 903 01 Senec

  telefonne cisla

  tel: 02/ 4564 8377, 02/ 4564 8378