MVservis

FUJARA


Charakteristika prípravku:

Fungicíd s preventívnym a kuratívnym účinkom proti septorióze pšenice a steblolamu určený pre použitie v plodinách: pšenica ozimná a jarná, ovos, pšenica tvrdá, raž a tritikale.

Účinná látka:

450 g/l prochloraz

Spektrum účinnosti:

Má translaminárny a lokálne systematický spôsob účinku.

Doporučenie k aplikácii:

Septorióza pšenice – aplikácia od začiatku sĺpkovaniaaž po objavenie druhého kolienka        ( BBCH 30 – 32 ) do konca klasenia (BBCH 59).

Dávka: 1 l/ha maximálne 2 aplikácie za rok / minimálny interval medzi aplikáciami: 14 dní

Steblolam  od začiatku stĺpkovania ( BBCH 30 ) do objavenia druhého kolienka ( BBCH 32).

Dávka: 1 l/ha maximálna 1 aplikácia za rok

Možné fungicídne kombinácie:

0,75 – 1,0 l/ha FUJARA + 0,75 l/ha PLUS 250 EW

0,75 – 1,0 l/ha FUJARA + 0,75 l/ha CONATRA 60 EC

Termín aplikácie: od začiatku klasenia (BBCH51) do konca klasenia (BBCH 59)

Choroby: fuzária klasov, hrdze, septoriózy

Nižšiu dávku môžeme použiť pri preventívnej aplikácii a pri nízkom infekčnom tlaku chorôb.

Dávka vody: 150 – 500 l/ha

kontakt

Vaše meno

E-mail
Vaša správa

facebook twitter instagram google plus
adresa

MV-servis, s.r.o., Agronomická služba
Lichnerova 23, 903 01 Senec

telefonne cisla

tel: 02/ 4564 8377, 02/ 4564 8378
fax: 02/4564 8379