MVservis

GWARANT


Charakteristika prípravku:

Fungicíd určený na ochranu zemiakov, pšenice, rajčiakov a uhoriek proti hubovým chorobám.

Účinná látka:

500 g/l chlorothalonil

Spektrum účinnosti:

Účinná látka bráni klíčeniu spór blokovaním činnosti viacerých enzýmov. Má vysokú odolnosť k dažďpovým zrážkam, nie je fytotoxický.

Doporučenie k aplikácii:

Pšenica ozimná – aplikujte od začiatku steblovania (BBCH 31) do fázy klasenia (BBCH 51) podľa infekčného tlaku.

Množstvo vody: 200 – 400 l/ha, počet aplikácii: 1 – 2 postreky za vegetáciu

Zemiak – postrekujte podľa potreby alebo preventívne od fázy začiatku rastu hľúz (BBCH 40) do fázy dozrievania plodov (BBCH 89).

Množstvo vody: 200 – 400 l/ha, počet aplikácii: 1 postrek za dva roky na tom istom pozemku

Rajčiak – preventívne alebo od objavenia prvých príznakov choroby od fázy rastu bočných výhonkov (BBCH 20) do fázy , keď má 80% typickú zberovú farbu (BBCH 88)

Množstvo vody: 600 – 800 l/ha, počet aplikácii: 1 postrek za vegetáciu

Uhorka – ošetrujte od prvých príznakov plesne uhorkovej od fázy začiatku rastu bočných výhonkov (BBCH 20) do fázy, keď má 80 % plodov zberovú zrelosť (BBCH 88)

Množstvo vody: 600 – 800 l/ha, počet aplikácii: 1 postrek za vegetáciu

kontakt

Vaše meno

E-mail
Vaša správa

facebook twitter instagram google plus
adresa

MV-servis, s.r.o., Agronomická služba
Lichnerova 23, 903 01 Senec

telefonne cisla

tel: 02/ 4564 8377, 02/ 4564 8378
fax: 02/4564 8379