MVservis

Property 180 SC


Charakteristika prípravku:

Fungicíd so systémovým pôsobením vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou k preventívnemu a čiastočne kuratívnemu použitiu na ochranu ozimnej pšenice, ozimného a jarného jačmeňa proti múčnatke trávovej.

Účinná látka:

Pyriofenon 180 g/l

Spektrum účinnosti:

Preventívne použitie prípravku zamedzuje vytváraniu infekčných vlákien a zamedzuje vniknutiu podhubia do buniek hostiteľa. Použitie prípravku v dobe výskytu prvých prejavov choroby zbrzdí vytváranie sekundárnych vlákien, vytváranie podhubia a tvorbu výtrusov. Vďaka takémuto pôsobeniu prípravok zaisťuje dlhodobú ochranu pred patogénom.

Doporučenie k aplikácii:

Odporúčané množstvo vody je 200 – 500 l/ha

  kontakt

  Vaše meno

  E-mail
  Vaša správa

  facebook twitter instagram google plus
  adresa

  MV-servis, s.r.o., Agronomická služba
  Lichnerova 23, 903 01 Senec

  telefonne cisla

  tel: 02/ 4564 8377, 02/ 4564 8378