MVservis

Soligor


Charakteristika prípravku:

Fungicídny kombinovaný prípravok na ochranu pšenice, jačmeňa, raže a tritikale proti listovým a klasovým hubovým chorobám.

Účinná látka:

53   g/l prothiokonazole

224 g/l spiroxamine

148 g/l tebuconazole

Spektrum účinnosti:

Obsahuje tri účinné látky s odlišným účinkom, ktoré sa v účinnosti vzájomne podporujú a dopĺňajú. Vyznačuje sa preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom a tiež dlhodobým reziduálnym  pôsobením.                                       

Doporučenie k aplikácii:

Prípravok Soligor má vedľajšiu účinnosť v pšenici ozimnej, pšenici jarnej, raži a tritikale proti helmintosporióze pšenice a septorióze pšenice.

Prípravok sa aplikuje preventívne alebo podľa prognózy a signalizácie, čo najkôr na začiatku výskytu chorôb v optimálnej rastovej fáze začiatku steblovania až koniec klasenia BBCH 30(32) – 59.

kontakt

Vaše meno

E-mail
Vaša správa

facebook twitter instagram google plus
adresa

MV-servis, s.r.o., Agronomická služba
Lichnerova 23, 903 01 Senec

telefonne cisla

tel: 02/ 4564 8377, 02/ 4564 8378
fax: 02/4564 8379