MVservis

Talendo Extra


Charakteristika prípravku:

Prípravok fungicídnej ochrany kombinujúci preventívny, kuratívny a eradikatívny účinok.

Účinná látka:

160 g/l proquinazid

  80 g/l tetrakonazol

Spektrum účinnosti:

Obsahuje dve účinné látky a dlhodobo ochraňuje pred múčnatkou viniča. Lokálne systémový účinok a fumigačný efekt. Fungicíd je schopný ochrániť aj tie časti rastliny v bezprostrednej blízkosti aplikovaného prípravku, ktoré neboli aplikačnou kvapalinou zasiahnuté.                                

Doporučenie k aplikácii:

Prípravok je možné použiť počas celej vegetačnej doby viniča až do fáze mäknutia bobúľ (BBCH 79). Pre vysokú účinnosť sa odporúča aplikovať prípravok v slede dvoch ošetreniach za sebou, maximálne 3 x za vegetáciu.

Talendo Extra spoľahlivo chráni Váš vinohrad pred múčnatkou viniča po dobu 14 dní. V závislosti od tlaku infekcie vykonávame tri aplikácie v 10 – 14 dňových intervaloch najneskôr do fáze uzatvárania strapcov. Pri silnom tlaku infekcie môžeme skrátiť intervaly na 10 dní.

kontakt

Vaše meno

E-mail
Vaša správa

facebook twitter instagram google plus
adresa

MV-servis, s.r.o., Agronomická služba
Lichnerova 23, 903 01 Senec

telefonne cisla

tel: 02/ 4564 8377, 02/ 4564 8378
fax: 02/4564 8379