MVservis

Arigo 51 WG


Charakteristika prípravku:

Postrekový selektívny herbicíd určený na postemergentné ničenie jednoročných a trvácich tráv a dvojklíčnolistových ťažko ničiteľných burín v kukurici siatej.

Účinná látka:

120 g/kg nicosulfuron

30 g/kg rimsulfuron

360 g/kg mesotrione

Spektrum účinnosti:

Nicosulfuron a rimsulfuron sú sulfonylmočoviny účinkujúce ako ALS-inhibítory najmä cez listy. Krátka reziduálna účinnosť na piesočnatých pôdach s nízkym obsahom organickej hmoty a za ideálnych vlhkostných podmienok. Krátko po aplikácii sa zastavuje delenie buniek a rast citlivých burín. Príznaky poškodenia sú viditeľné za 6 hodín po ošetrení a väčšina burín hynie v priebehu 2-3 týždňov. Teplo a dostatočná vlhkosť po aplikácii podporuje účinnosť prípravku, zatiaľ čo chlad a sucho účinok oneskoruje.

Mesotrione je inhibítor biosyntézy karotenoidových pigmentov, ktoré chránia rastlinný chlorofyl pred rozkladom slnečným žiarením. Je prijímaný listami aj koreňmi a účinok sa prejavuje vybielením listov a nekrózami meristematických pletív. Prvé symptómy sú badateľné za 5-7 dní po ošetrení, plný účinok do dvoch týždňov.

Kukurica je na Arigo tolerantná, na koľko je schopná rýchlo metabolizovať všetky tri účinné látky.

Doporučenie k aplikácií:

Aplikujte pozemne v rastovej fáze od 2-8 listu kukurice ( BBCH 12-18) v dávke 330 g/ha vždy v kombinácii so zmáčadlom Trend 90 (0,1 % obj.) na aktívne rastúce buriny vo fáze 2-4 pravých listov dvojklíčnolistových burín a po vytrvorení 3-5 listov trávovitých burín t.j. výška 15-20cm.

  kontakt

  Vaše meno

  E-mail
  Vaša správa

  facebook twitter instagram google plus
  adresa

  MV-servis, s.r.o., Agronomická služba
  Lichnerova 23, 903 01 Senec

  telefonne cisla

  tel: 02/ 4564 8377, 02/ 4564 8378
  fax: 02/4564 8379