MVservis

BUTISAN TOP


Charakteristika prípravku:

Postrekový prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou na ničenie dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv v repke ozimnej a repke jarnej.

Účinná látka:

375 g/l metazachlor

125 g/l quinmerac

Spektrum účinnosti:

Dostáva sa do rastliny predovšetkým koreňmi pri vzchádzaní burín, povzídení je čiastočne prijímaný aj listami burín. Butisan Top obsahuje dve účinné látky.

Metazachlorjeho účinok spočíva v inhibícii syntézy mastných kyselín s veľmi dlhým reťazcom , ktoré sú dôležité pri biosyntéze lipidov. Prijímaný je hlavne koreňmi, hypokotylom a klíčnymi listami klíčiacich a vzchádzajúcich rastlín. Čiastočne je prijímaný, po ich vzídení aj listami burín.

Quinmeracpôsobí ako systémový pôdny a listový herbicíd, ktorý je ľahko prijímaný koreňmi a nadzemnými časťami citlivých burín. Účinná látka inhibuje vývoj citlivých rastlín. Rast nadzemných i podzemných častí je po prijatí látky spomalený a listy vykazujú rastové deformácie. V rastlinách dochádza k narušeniu vodného režimu a sú pozorované príznaky starnutia.

Doporučenie k aplikácií:

Preemergentná aplikácia:

Citlivé buriny: láskavec ohnutý, psiarka roľná,, ruman roľný, hviezdica prostredná, hluchavky (purpurová, objímavá), lipkavec obyčajný, kolenec roľný, tetucha kozia, nezábudka roľná, starček obyčajný, metlička obyčajná, rumančeky a rumany, parumanček nevoňavý, lipnica ročná, pŕhľava malá, mak vlčí, kapsička pastierska, mlieče (roľný, drsný) zo semena, veroniky (perzská, brečtanolistá, poľná, roľná)

Stredne citlivé buriny: mrlík biely

Odolné buriny: bažanka ročná, pakost strihaný, okrúhlolistý, nízky, peniažtek roľný, huľavník lekársky, fialka roľná

Postemergentná aplikácia:

Citlivé buriny: ruman roľný ( do BBCH 11), hviezdica prostredná (do BBCH 11), hluchavky purpurová a objímavá ( do BBCH 12), lipkavec obyčajný ( do BBCH 12), tetucha kozia ( do BBCH 10) rumanček kamilkový ( do BBCH 14), parumanček nevoňavý ( do BBCH 14), mak vlčí ( do BBCH 12) kapsička pastierska ( do BBCH 10), veronika perzská ( do BBCH 12), veronika brečtanolistá ( do BBCH 10)

Stredne citlivé buriny: kolenec roľný ( do BBCH 12 ) mrlík biely (do BBCH 11)

  kontakt

  Vaše meno

  E-mail
  Vaša správa

  facebook twitter instagram google plus
  adresa

  MV-servis, s.r.o., Agronomická služba
  Lichnerova 23, 903 01 Senec

  telefonne cisla

  tel: 02/ 4564 8377, 02/ 4564 8378