MVservis

GARDO GOLD


Postrekový herbicídny prípravok vo forme suspenzného koncentrátu určený na ničenie širokého spektra burín v kukurici.

Charakteristika prípravku:

Prípravok GARDO GOLD aplikovaný podľa odporúčaní minimalizuje konkurenciu burín k pôdnej vlahe a k dostupným živinám v prvých fázach vývoja kultúrnej plodiny. Nemá nepriaznivý vplyv na úrodu.

Pôsobenie prípravku:

Účinná látka s-metolachlór brzdí klíčenie. Prijímaná je prostredníctvom koleoptylu, klíčkov a koreňov. Trávovité buriny sú ničené pred vzídením alebo krátko po vzídení.

Účinná látka terbuthylayzine je prijímaná koleoptylami, koreňmi a listami burín. Vyslovene koreňový účinok má predovšetkým na dvojklíčnolistové buriny.

Spektrum účinnosti prípravku:

Citlivé buriny: láskavce (ohnutý, zelenoklasý), drchnička roľná, ruman roľný, loboda konáristá, kapsička pastierska, rožec roľný, mrlíky (biely, hybridný, mnohoplodý), zemedym lekársky, žltnica maloúborová, lipkavec obyčajný, hluchavky, rumančeky, nezábudka roľná, horčiaky (obyčajný, štiavolistý), iskerník roľný, reďkev ohnicová, sklerant ročný, starček obyčajný, horčica roľná, ľuľok čierny, mlieče (zelinný, drsný), čistec, hviezdica prostredná, peniažtek roľný, veroniky, viky, fialka trojfarebná, konopnica napuchnutá, ježatka kuria, moháre, prstovka, psiarka roľná a ďalšie.

Návod na použitie:

Plodina Účel použitia Dávka/ha Ochran.
doba
Poznámky
kukurica dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy 4 l AT

Množstvo vody: 300-500 l.ha-1

Termín použitia:

Aplikáciu prípravku so zapracovaním pred sejbou (PPI) odporúčame za suchých podmienok.

 1. Povrchová predsejbová aplikácia. Iba pre minimálne spracovanie pôdy, alebo pre bezorbový systém. GARDO GOLD možno aplikovať už 30 dní pred výsevom plodín.
 2. Predsejbové spracovanie (PPI-systém). GARDO GOLD aplikujte pred sejbou a následne zapracujte, pomocou brán, diskov, rotavátora prípadne iného vhodného zariadenia. plytko (max. 5 cm hlboko) do pôdy.
 3. Preemergentne. GARDO GOLD aplikujte zároveň so sejbou alebo po sejbe (najneskôr do 3 dní) pred vzídením plodiny a burín.
 4. Skorá postemergentná aplikácia. Prípravok aplikujte do fázy max. 2 listov kukurice, v čase vzchádzania trávovitých burín.

Menej významné použitie:

Návod na použitie:

Plodina Účel použitia Dávka/ha Ochran.
doba
Poznámky
cirok dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy 4 l AT PRE

Pestovateľ používa prípravok na vlastné riziko, pokiaľ ide o účinnosť prípravku a jeho bezpečnosť pre plodinu! Pokusy biologickej účinnosti pre podporu menej významného použitia neboli realizované a preto účinnosť nemôže byť garantovaná! Odrodová citlivosť, rezistencia ani fytotoxicita neboli hodnotené!

Pokyny pre aplikáciu:

Aplikujte preemergentne najneskôr do 3 dní po sejbe pred vzídením plodiny a burín.

Odporúčané množstvo vody: 300-500 l.ha-1

Osivo ciroku, ktoré má byť po sejbe ošetrené preemergentne prípravkom GARDO GOLD musí byť ošetrené v procese morenia prípravkom CONCEP III s účinnou látkou fluxofenim. CONCEP III je safenerom k účinnej látke S-metolachlor. Pokiaľ sa prípravok GARDO GOLD aplikuje na pozemok, kde bolo vysiate osivo ciroku neošetrené safenerom CONCEP III, môže dôjsť k nerovnomernému vzchádzaniu až k ťažkému poškodeniu vzchádzajúceho porastu ciroku, medzerovitosti a k prejavom fytotoxicity typickými pre účinnú látku S-metolachlor.

  kontakt

  Vaše meno

  E-mail
  Vaša správa

  facebook twitter instagram google plus
  adresa

  MV-servis, s.r.o., Agronomická služba
  Lichnerova 23, 903 01 Senec

  telefonne cisla

  tel: 02/ 4564 8377, 02/ 4564 8378