MVservis

Glean 75 WG


Charakteristika prípravku:

Osvedčený herbicíd na komplexné ošetrenie obilnín a tráv na semeno. Herbicíd pre základné jesenné ošetrenie ozimných obilnín proti metličke a odolným dvojklíčnolistovým burinám za bezkonkurečnú cenu.

Účinná látka:

750 g/kg chlorsulfuron

Spektrum účinnosti:

Systémový a vysoko selektívny herbicíd zo skupiny sulfonylmočovín, prijímaný listami, stonkami a koreňmi burín. Možno úspešne použiť v ostatných ozimných a jarných obilninách a v trávach na semeno. Účinkuje i pri nízkych teplotách, jesenná aplikácia herbicídu zníži jarnú pracovnú špičku.

Doporučenie k aplikácií:

Glean 75 WG má výbornú účinnosť hlavne na metličku obyčajnú, psiarku roľnú, parumanček prímorský, rumančeky a rumany, horčicu roľnú, mak vlčí, výmrv repky, a slnečnice, nevädzu poľnú, pastiersku kapsičku, konopnicu, peniažtek roľný, hviezdicu prostrednú, lipkavec obyčajný, veroniku perskú, horčiaky a iné.

Výborne ničí i širokolisté buriny, hlavne úhorníky.

Preemergentná aplikácia  Gleanu 75 WG v dávke 25 g/ha má navyše vybornú účinnosť na fialku roľnú. Pri jarnej aplikácii čiastočne potláča aj pichliač roľný.

  kontakt

  Vaše meno

  E-mail
  Vaša správa

  facebook twitter instagram google plus
  adresa

  MV-servis, s.r.o., Agronomická služba
  Lichnerova 23, 903 01 Senec

  telefonne cisla

  tel: 02/ 4564 8377, 02/ 4564 8378
  fax: 02/4564 8379