MVservis

PLEDGE 50 WP


Charakteristika prípravku:

Pledge 50 WP je herbicíd do slnečnice, kukurice a ozimných obilnín vo forme vodorozpustného prášku. Na povrchu a tesne pod povrchom pôdy tvorí herbicídny film.

Účinná látka:

500 g/kg flumioxazin

Spektrum účinnosti:

Ničí citlivé buriny pri preemergentnom aj postemergentnom použití. Účinkuje pôdne aj cez list.

Doporučenie k aplikácií:

Pri preemergentnom  použití zasahuje najmä hypokotyl a klíčne listy vzchádzajúcich burín. Pri postemergentnom použití zasahuje listy a ostatné časti burín nad povrchom pôdy, dochádza tu najskôr k silným fytotoxickým prejavom a neskôr k postupnému vädnutiu, žltnutiu až zhnednutiu a zasychaniu zasiahnutých rastlín. Účinok sa prejaví o 1-5 dní. Aplikujte do 3 dní po sejbe, pred vzchádzaním slnečnice ( PRE ) alebo v štádiu 2-4 pravých listov slnečnice ( POST ).

kontakt

Vaše meno

E-mail
Vaša správa

facebook twitter instagram google plus
adresa

MV-servis, s.r.o., Agronomická služba
Lichnerova 23, 903 01 Senec

telefonne cisla

tel: 02/ 4564 8377, 02/ 4564 8378
fax: 02/4564 8379