MVservis

Principal Plus Gold


Charakteristika prípravku:

Kompletný herbicídny balíček na báze viacerých účinných látok pre vynikajúci účinok proti celému spektru burín v kukurici.

Účinná látka:

92 g/kg nicosulfuron

23 g/kg rimsulfuron

550 g/kg dicamba

300 g/l pethoxamid

187,5 g/l terbuthylazin

Spektrum účinnosti:

Vysoký obsah účinných látok = vynikajúca kvalita = prijateľná cena

Doporučenie k aplikácií:

Ničí ťažko ničiteľné buriny v ideálnej rastovej fáze ako je napr. durman, pichliač, pýr ale aj vo vyšších rastových fázach burín.

  kontakt

  Vaše meno

  E-mail
  Vaša správa

  facebook twitter instagram google plus
  adresa

  MV-servis, s.r.o., Agronomická služba
  Lichnerova 23, 903 01 Senec

  telefonne cisla

  tel: 02/ 4564 8377, 02/ 4564 8378
  fax: 02/4564 8379