MVservis

Titus 25 WG


Charakteristika prípravku:

Komplexný a cenovo najefektívnejší spôsob ničenia vytrvalých a jednoročných trávovitých a dvojklíčnolistových burín v kukurici a zemiakoch.

Účinná látka:

250 g/kg rimsulfuron

Spektrum účinnosti:

Účinkuje na väčšinu jednoročných a vytrvalých trávovitých burín: napr. ježatku kuriu nohu, pýr plazivý, bary, prosá, ovos hluchý, výmrv obilnín, cirok, stoklas jalový,psiarku roľnú, kostravu červenú, mätonoh vytrvalý a iné.

Doporučenie k aplikácií:

Pýr plazivý: 3-5 listov, t.j. cca 15 – 25 cm výšky buriny

Ježatka: do konca odnožovania

Citlivé dvojklíčnolistové buriny: 2-4 pracé listy

Prosos siate: od začiatku odnožovania pri jednorázovej aplikácii, pri delenj aplikácii ( 2x30g) do listov prosa

Bary: 2 pravé listy

  kontakt

  Vaše meno

  E-mail
  Vaša správa

  facebook twitter instagram google plus
  adresa

  MV-servis, s.r.o., Agronomická služba
  Lichnerova 23, 903 01 Senec

  telefonne cisla

  tel: 02/ 4564 8377, 02/ 4564 8378
  fax: 02/4564 8379