MVservis

VICTUS ®


Charakteristika prípravku:

Selektívny herbicíd vo forme olejovej disperzie pre riedenie vodou na postemergentné ničenie trvácich a jednoročných tráv a dvojklíčnolistových burín v kukurici.

Účinná látka:

40 g/l nicosulfuron

Spektrum účinnosti:

Postemergentné ošetrenie = minimalizácia vstupov na pozemok. OD formulácia zvyšuje pokryvnosť a prijateľnosť účinnej látky. Rýchly nástup a spoľahlivý účinok na buriny. Vysoká selektivita v kukurici.

Doporučenie k aplikácií:

Aplikujte POST v zrnovej a silážnej kukurici v rastovej fáze od 2. do 8. listu kukurice (BBCH 12-18) v dávke 1-1,5 l/ha. Dávka 1 l/ha ničí ježatku kuriu a citlivé dvojklíčnolistové buriny. Dávka 1,5 l/ha ničí navyše aj pýr plazivý a odolné dvojklíčnolistové buriny ako sú mrlíky a horčiak štiavolistý. Proti pýru a niektorým citlivým trávovitým burinám sa tiež osvedčuje delená aplikácia prípravku. Prvé ošetrenie urobte v dávke 1 l/ha v rstovej fáze od 2. listu kukurice, druhú aplikáciu

kontakt

Vaše meno

E-mail
Vaša správa

facebook twitter instagram google plus
adresa

MV-servis, s.r.o., Agronomická služba
Lichnerova 23, 903 01 Senec

telefonne cisla

tel: 02/ 4564 8377, 02/ 4564 8378
fax: 02/4564 8379