MVservis

VESTICOR


Charakteristika prípravku:

Insekticíd pre pestovateľov zeleniny, ovocia, pestovateľov poľných plodín a poradcov, ktorým záleží na kvalite a dobrej úrode. Má vynikajúce účinky na cieľové organizmy kým na užívateľa a okolie podľa našich poznatkov zatiaľ nemá škodlivé účinky.

Účinná látka:

200 g/l chlorantraniliprol

Spektrum účinnosti:

Vesticor vykazuje vynikajúci účinok na škodcov z radu Lepidoptera a niekoľkých ďalších druhov radu Coleoptera. Je vhodný na použitie v integrovanej ochrane rastlín. Účinkuje i na rezistentných škodcov. Účinná látka pôsobí na ryanodinové receptory hmyzu a vykazuje veľmi nízku toxicitu k cicavcom, vtákom, rybám a užitočným článkonožcom. Vesticor má vyššiu biologickú účinnosť oproti ostatným prípravkom a má rýchlu účinnosť aj vo veľmi nízkych dávkach v kultúrnych plodinách proti najdôležitejším žravým škodcom. Je ľahko použiteľný a miešateľný s inými prípravkami aj podľa najnovších dostupných výsledkov.

  kontakt

  Vaše meno

  E-mail
  Vaša správa

  facebook twitter instagram google plus
  adresa

  MV-servis, s.r.o., Agronomická služba
  Lichnerova 23, 903 01 Senec

  telefonne cisla

  tel: 02/ 4564 8377, 02/ 4564 8378