MVservis

AMIX CUMAN


Evidenčné číslo hnojiva: 0318

Charakteristika

Unikátna zmes mangánu, medi, horčíka a síry, ktoré umožňujú rýchlu prepravu zložiek živín do rastových vrcholov, čiže tých častí rastlín, kde je najväčšia potreba živín a využitie najefektívnejšie.

Hnojivo sa odporúča na vyrovnanie deficitu mangánu v období maximálnej citlivosti rastlín na nedostatok týchto zložiek. Všetky štúdie ukazujú, že správny pomer Cu k Mn je 1:5. Odporúča sa tiež jeho použitie všade tam, kde je ohrozené dobré prezimovanie oziminy – hnojivo účinne zvyšuje odolnosť repky olejnej a ozimných obilnín voči zime a stresovým podmienkam.

 

Balenie: 5 l

 

Výhody aplikácie

 

Zloženie

 

Oxid horečnatý (MgO) celkový              14 g/l
Oxid sírový (SO3) celkový                     186 g/l
Elementárna meď (Cu)                           21 g/l
Elementárny mangán (Mn)                    10 g/l

 

 

Orientačné dávkovanie a termíny aplikácie

 

Plodina

 

Dávka (l/ha)

 

Termín aplikácie

 

Oziminy na jeseň

 

0,5 Aplikovať asi 2 týždne pred očakávaným zastavením vegetačného obdobia.

 

Repka olejná na jeseň

 

0,5 Aplikovať asi 2 týždne pred očakávaným zastavením vegetačného obdobia.
Jarné obilniny a oziminy

 

 

1-1,5 Aplikovať tesne po začiatku vegetácie do plného vzídenia za účelom vyrovnania nedostatku Mn a Cu.
Ostatné rastliny citlivé na nedostatok Mn, Cu, S

 

 

 

1-1,5

Aplikovať na jar čo najskôr, ale rastliny by mali mať vytvorených niekoľko pravých listov, aby bolo zabezpečené efektívne prijímanie hnojiva ich prostredníctvom.

 

 

Charakteristika technológie AMIX

 

Vlastnosti technológie AMIX

 

 

Spoločne s fungicídmi

 

Nemecké pokusy, ktoré sa uskutočnili na univerzite v Kieli jasne ukazujú, že kombinované použitie obilných fungicídov a prípravkov z radu AMIX zvyšujú účinnosť fungicídov. Je to zapríčiněné použitím najkvalitnejších pomocných látok. Je dobré vedieť, že odporúčané aplikácie prípravkov AMIX sa takmer vždy zhodujú s termínmi používania fungicídov. Nemecké údaje boli v posledných dvoch rokoch potvrdené pokusmi vykonávanými v Českej republike.

  kontakt

  Vaše meno

  E-mail
  Vaša správa

  facebook twitter instagram google plus
  adresa

  MV-servis, s.r.o., Agronomická služba
  Lichnerova 23, 903 01 Senec

  telefonne cisla

  tel: 02/ 4564 8377, 02/ 4564 8378