MVservis

VitAMIX


Evidenčné číslo hnojiva: 0344

VitAMIX – je tekutá formulácia komplexných zlúčenín fosforu a draslíka určená predovšetkým k pokrytiu deficitu týchto prvkov v citlivých rastových fázach rastlín a v priebehu stresových podmienok. Hnojivo ďalej obsahuje stopové množstvá Mn, Zn, Cu, Fe, Mo a B v forme EDTA chelátov. Hnojivo obsahuje jedinečnú AMIX technológiu, t.j. komplexnú formuláciu, ktorá využíva vysoko rozpustné suroviny, materiály bez chloridov vo vysokej koncentrácii, a ktorá tiež poskytuje vysokú koncentráciu požadovaných zložiek vo veľmi rozpustnej, rýchlo absorbovateľnej a ľahko translokovateľnej forme s kyselinou fosforečnou a kľúčovými mikroživinami.

Chemické a fyzikálne vlastnosti:

Obsah živín Hodnota v %  (hm) Hodnota v g/l
Fosfor (P) vodorozpustný  P2O5 18,5 250
Draslík (K) vodorozpustný K2O 16,0 215

 

VitAMIX sa aplikuje postrekom, ako doplnková výživa, v nižšie uvedených dávkach a termínoch podľa jednotlivých plodín.

Plodina Dávkovanie (l/ha) Termín aplikácie Počet aplikácií
Repka olejná ozimná, jarná 0,7 – 1

 

1,5

– od 4. – 8. pravého listu

– v rámci jarnej regenerácie

1

 

1 – 2

Obilniny ozimné 0,7 – 1

 

1,5

– od 3 listu v rámci jesennej vegetácie

– v rámci jarnej regenerácie

1

 

1 – 2

Obilniny jarné 0,7 – 2,0 – od 3. listu 1 – 2
Kukurica 1,0 – 3,0 – od fáze 3 listov, nižšia dávka preventívne, vyššia pri nedostatku fosforu 1 – 3
Zemiaky 2,0 – 5,0 – 5 l/ha na začiatku tvorby hľúz pre zvýšenie ich počtu; následne v intervale 14 dní s fungicídmi v dávke  2 l/ha 1 – 4
Strukoviny, ľan 1,0 – 2,0 – prvé aplikácie na začiatku kvitnutia 1 – 3
Vinič 1,0 – 2,0 – od dĺžky letorastov 15 -20 cm v intervale 10 – 14 dní 2 – 4
Zelenina 1,0 – 2,0 – od vytvorenia listov, najlepší profit z aplikácii s nízkou dávkou každých 14 – 21 dní až do zberu 2 – 4
Ovocné stromy a kry 1,0 – 2,0 – od vytvorenia listov, najlepší profit z aplikácii s nízkou dávkou každých 14 – 21 dní až do zberu 2 – 4
Ostatné rastliny citlivé na nedostatok  P a K 1,0 – 4,0 – Aplikovať na jar čo najskôr, ale rastliny by mali mať vytvorených niekoľko pravých listov, aby bolo zabezpečené efektívne prijímanie hnojiva ich prostredníctvom 1 -4

 

  kontakt

  Vaše meno

  E-mail
  Vaša správa

  facebook twitter instagram google plus
  adresa

  MV-servis, s.r.o., Agronomická služba
  Lichnerova 23, 903 01 Senec

  telefonne cisla

  tel: 02/ 4564 8377, 02/ 4564 8378