MVservis

ALGAFIX


 

Charakteristika prípravku

Koncentrát – mikrobiálne biostimulačné hnojivo – biologický stimulátor. Vodná suspenzia živých rias Scenedesmus obtisausculus

 

Zloženie: Vodná suspenzia živých rias Scenedesmus obtisausculus.

Scenedesmus obtisausculus fotosyntetické mikroriasy kultivované fermentačnou technológiou, makro a mikro prvky a kultúra obsahujúca rastlinné hormóny produkované bunkami riasy. Celkový počet buniek rias: 4 x 107 buniek/ml

 

Balenie: 10 l plastikové bandasky (HDPE )

 

 

Spôsob účinku

Rastlinné hormóny produkované zelenými riasami stimulujú rastliny, čo vedie ku koordinovanému a harmonickému rastu všetkých orgánov. Hlavným rozdielom medzi výťažkami z rias a preparátmi vrátane živých rias je, že živé bunky rias produkujú vždy hormóny s fyziologickým účinkom, ktoré spĺňajú vždy existujúce environmentálne kritériá, tzn. živé bunky rias sa vždy prispôsobujú k daným podmienkam prostredia a vytvárajú hormóny k adekvátnym fyziologickým podmienkam rastlín. Tieto hormóny nie sú okamžite dodávané rastline, ale sú rastlinám poskytované postupne v množstvách, ktoré vyhovuje fyziologickým potrebám rastliny a to približne 10- 12 dní.

 

 

Návod na použitie

 

Technologické odporúčania

Biologický stimulátor AlgaFix®  odporúčame aplikovať na poľné plodiny na ornej pôde a zeleninu v dávke 2 x 1 l/ha (delená dávka)  alebo naraz v jednej aplikácii v dáke 2 l/ha. V ovocných sadoch a vinohradoch odporúčame aplikovať v dávke 3 x 2 l/ha v období kvitnutia, tvorby plodov a 30 dní pred dozrievaním.

Odporúčané množstvo vody na poľné plodiny na ornej pôde a zeleninu 200 – 400 l/ha, v ovocných sadoch a vinohradoch 500 – 1000 l/ha.

 

Praktické odporúčanie

Vďaka obsahu rastového hormónu má AlgaFix® biologický stimulátor najlepší účinok hlavne v intenzívnych fázach rastlinnej vegetácie (primárny rast stonky, kvitnutie, dozrievanie atď.).

Živý koncentrát zelenej riasy z jazera Balaton je ideálny pre ošetrenie následkov spôsobených stresom počasia, patogénov a škodcov a nevhodných technológií.

kontakt

Vaše meno

E-mail
Vaša správa
facebook twitter instagram google plus
adresa

MV-servis, s.r.o., Agronomická služba
Lichnerova 23, 903 01 Senec

telefonne cisla

tel: 02/ 4564 8377, 02/ 4564 8378
fax: 02/4564 8379