MVservis

Successor TX


Prípravok na ničenie dvojklíčnolistových burín a tráv, najmä prosa, v kukurici.

Charakteristika prípravku

Účinné látky: 300 g/l pethoxamid 187,5 g/l terbuthylazine

Pôdne účinné látky pethoxamid a terbuthylazine majú dobrú pôdnu reziduálnu účinnosť, čo umožňuje kontrolovať jednoročné buriny rastúce vo vlnách ako napríklad prosovité trávy.

Spektrum herbicídneho účinku

Citlivé buriny:

  1. Jednoročné trávy: ježatka kuria, prstovky, moháre, proso, lipnica ročná
  2. Jednoročné dvojklíčnolistovvé buriny: lobody, láskavce (ohnutý, zelenoklasý), ambrózia, mrlíky, durman obyčajný, žltice, lipkavec obyčajný, hluchavky, rumančeky, horčiaky (obyčajný, štiavolistý), ľuľok čierny, hviezdica prostredná, pŕhľava malá, fialka roľná.

Odolné buriny: trváce trávy a dvojklíčnolistové buriny

Aplikačné poznámky

Možnosti použitia v TMx

Podľa skúseností z Maďarska je možné miešať v TMx prípravok ALTAK® v kombinácii s prípravkom Arigo® (výhodný balík „Arigo Gold“ ) alebo s prípravkom Principal® Plus 66,5 WG ( výhodný balík „Principal Plus Gold“ ) v skorej postemergentnej aplikácii, kedy sa zabezpečuje komplexné ošetrenie kukurice. Porasty kukurice zbavuje ako klíčiacich burín tak aj už vzídených burín.

Táto technológia kombinácie prípravkov umožňuje zvládnuť ťažko ničiteľné buriny, ktoré sú už prerastené, a zároveň sa využíva pôdny účinok proti ďalším vlnám vzchádzajúcich burín. Hlavnou výhodnou je vysoký obsah účinných látok pre ideálnu kontrolu burín, ako aj vysoká ekonomická návratnosť.

kontakt

Vaše meno

E-mail
Vaša správa
facebook twitter instagram google plus
adresa

MV-servis, s.r.o., Agronomická služba
Lichnerova 23, 903 01 Senec

telefonne cisla

tel: 02/ 4564 8377, 02/ 4564 8378
fax: 02/4564 8379