MVservis

DropFor


Charakteristika

Multifunkčná pomocná látka na zlepšenie kvality a efektivity postrekovania vo forme mikroemulzného vodného koncentrátu (ME)

 

Zloženie (aktívna zložka):    Polysorbat (E 432)                            531 g/l  ( 50 w/w%)

Sorbitan-monolaurate (E 493)           213 g/l  ( 20 w/w%)

 

Balenie: 1 l, 5 l

 

Pôsobenie prípravku

DropFor® sa používa s autorizovanými herbicídnymi, fungicídnymi a insekticídnymi prípravkami.

Má najkomplexnejšie zloženie na zlepšenie kvality a efektivity postrekovania:

 

 

Pomocný prípravok  DropFor®  má najkomplexnejšie zloženie na zlepšenie kvality a efektivity postrekovania:

 

Návod na použitie

 

Plodina Účel použitia Dávka /ha Ochranná doba Poznámka
všetky plodiny,

nepoľnohospodárska pôda vrátane železníc

Zlepšenie vlastností a efektivity aplikačnej kvapaliny, zvýšenie priľnavosti postreku a zlepšenie účinnosti 40 – 300 ml podľa použitého herbicídu aplikácia v TM s herbicídmi
všetky plodiny,

nepoľnohospodárska pôda vrátane železníc

Zlepšenie vlastností a efektivity aplikačnej kvapaliny, zvýšenie priľnavosti postreku a zlepšenie účinnosti 40 – 200 ml podľa použitého fungicídu aplikácia v TM s fungicídmi
všetky plodiny,

nepoľnohospodárska pôda vrátane železníc

Zlepšenie vlastností a efektivity aplikačnej kvapaliny, zvýšenie priľnavosti postreku a zlepšenie účinnosti 40 – 200 ml podľa použitého insekticídu aplikácia v TM s insekticídmi

Ochranná doba sa riadi prípravkom na ochranu rastlín, s ktorým je pomocný prípravok miešaný.

 

Odporúčané dávkovanie

 

  1. HERBICÍDY
  2. pre EC a ME formulácie: 40 ml /100 l vody, ale minimum 100 ml/ha v prípade nízkeho objemu postreku
  3. pre glyfosáty, sulfomočoviny: 120 ml/100 l vody, ale minimum 300 ml/ha v prípade nízkeho objemu postreku
  4. pre ostatné produkty: 80 ml/100 l vody, ale minimum 200 ml/ha v prípade nízkeho objemu postreku

 

  1. FUNGICÍDY
  2. pre systémové produkty: 40 ml/100 l vody, ale minimum 100 ml/ha v prípade nízkeho objemu postreku
  3. pre ostatné produkty: 80 ml/100 l vody, ale minimum 200 ml/ha v prípade nízkeho objemu postreku

 

  1. INSEKTICÍDY
  2. pre EC a ME formulácie: 40 ml/100 l vody, ale minimum 100 ml/ha v prípade nízkeho objemu postreku
  3. pre ostatné produkty: 80 ml/100 l vody, ale minimum 200 ml/ha v prípade nízkeho objemu postreku

 

V prípade miešania viacerých produktov použite vždy vyššiu odporúčanú dávku.

 

Odporúčaná dávka vody sa riadi odporúčaným množstvom vody uvedenom v etikete príslušného prípravku na ochranu rastlín, s ktorým je aplikovaný v tank-mix kombinácii.

 

Počet ošetrení sa riadi odporučeným počtom ošetrení uvedenom v etikete príslušného prípravku na ochranu rastlín, s ktorým je aplikovaný v tank-mix kombinácii.

 

Postup použitia

Naplňte nádrž do polovice s vodou. Pridajte požadované množstvo zmáčadla DropFor®  do vody v postrekovej nádrži a dôkladne premiešajte. Pridajte všetky ostatné tank-mix partneri a doplňte nádrž vodou. Udržujte neustále miešanie pri aplikácii.

 

 

kontakt

Vaše meno

E-mail
Vaša správa
facebook twitter instagram google plus
adresa

MV-servis, s.r.o., Agronomická služba
Lichnerova 23, 903 01 Senec

telefonne cisla

tel: 02/ 4564 8377, 02/ 4564 8378
fax: 02/4564 8379