MVservis

Ecail Ultra


Insekticídny prípravok vo forme olejovej disperzie určený na ochranu repky, zemiakov, hrachu, cukrovej a kŕmnej repy proti škodcom.

Účinná látka: 240 g/l thiacloprid

Pôsobenie prípravku

Pôsobí ako kontaktný a požerový jed s výborným systémovým účinkom, spočívajúci v narušení prenosu impulzov vo vnútri nervového systému hmyzu. Po aplikácii prípravok preniká do listov translaminárne a následne je systémovo akropetálne rozvádzaný cievnymi zväzkami. Jeho trvalé pôsobenie vedie k celkovej disfunkcii nervového systému a následne k usmrteniu škodcu. Uvedený mechanizmus účinnosti je odlišný od pyretroidov a organofosfátov. Prípravok je účinný predovšetkým proti cicavému hmyzu, ale tiež proti žravým škodcom.

Aplikácia v repke ozimnej a jarnej

Krytonos repkový a krytonos štvorzubý ošetrenie je potrebné vykonať pri prvom zistení výskytu imág krytonosov v porastoch repky, podľa teploty môžu chrobáky nalietavať skoro na jar (už koncom februára), čo býva po prvom výraznejšom oteplení, keď denné teploty počas 3-5 dní za sebou vystúpia na 8°C a viac. Ak je predpoklad, že po krátkodobom oteplení má byť výraznejšie ochladenie (denné teploty pod 8°C), odporúčame odložiť ošetrenie do ďalšieho oteplenia. Aplikačná dávka 0,3 l/ha Možná je kombinácia s fungicídmi, napríklad prípravkom MV-TEBUCOL alebo hnojivom DAM390 (bez fungicídu)

Blyskáčik repkový ošetrujte ak zistený výskyt škodcu dosiahne prah škodlivosti jeden chrobák na jedno súkvetie vo fáze pukov. Ošetrenie sa vykonáva krátko pred kvitnutím repky v dávke 0,2 l/ha. Táto aplikácia súčasne znižuje početnosť výskytu krytonosa šešuľového. Výhodná je kombinácia insekticídneho a fungicídneho ošetrenia (napr. ACANTO 0,8–1l/ha).

Krytonos šešuľový a byľomor kelový – ošetrujte od fázy žltého puku do konca kvitnutia (BBCH 50- 69) Aplikačná dávka 0,3 l/ha. Prípravok je možné použiť na ochranu repky takmer po celé vegetačné obdobie plodiny od (BBCH 14-69). Použitie prípravku je možné najviac 2x počas vegetácie. Množstvo vody zvoľte podľa typu postrekovača a stavu porastu 200 – 600 l/ha

Aplikácia v zemiakoch

Pásavka zemiaková – napadnuté porasty ošetrite v období maxima liahnutia lariev. Optimálny termín ošetrenia je od fázy piateho vyvinutého listu do prvých kvetov. Najväčšiu škodlivosť spôsobujú larvy 2.- 4. instaru, preto aj aplikácia prípravku je najvhodnejšia v tomto období. Prípravok Ecail Ultra pôsobí na pásavku zemiakovú veľmi razantne a dosahuje dlhodobú účinnosť až 2 týždne. Pre aplikáciu v hrachu Voška hrachová – ošetruje sa podľa potreby Listáriky – aplikácia je v období vzchádzania rastlín do fázy 3-4 pravých listov (BBCH13)

Aplikácia v cukrovej a kŕmnej repe

Voška maková a voška broskyňová – prípravok je možné použiť takmer počas celého vegetačného obdobia plodiny od rastovej fázy 1. viditeľného listu do fázy, keď koreň repy dosahuje zberovú veľkosť (BBCH 10 – 49 (89)). Ošetrenie proti voškám je potrebné vykonať na začiatku ich náletu do porastov repy. Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať okrajovému ošetreniu pozemkov, pretože podľa vykonaných sledovaní je do vzdialenosti 50 – 60 m od okraja počet vošiek asi o tretinu vyšší ako na vzdialenejších miestach. Často preto postačuje ošetrenie okrajov pozemkov do hĺbky 50 – 60 m a takýmto včasným zásahom môžeme zabrániť preletu vošiek z okrajov hlbšie do porastu.

Výhody použitia ECAIL ULTRA

kontakt

Vaše meno

E-mail
Vaša správa
facebook twitter instagram google plus
adresa

MV-servis, s.r.o., Agronomická služba
Lichnerova 23, 903 01 Senec

telefonne cisla

tel: 02/ 4564 8377, 02/ 4564 8378
fax: 02/4564 8379