MVservis

Lardo Gold 725 WG


Charakteristika prípravku

Lardo Gold 725 WG je fungicíd vo forme vodou dispergovateľných granúl, pre použitie proti plesni zemiakovej na zemiakoch a proti peronospóre na viniči.

 

Účinná látka:             680 g/kg mancozeb

45 g/kg cymoxanil

 

Balenie: 10 kg, papierové vrecko

 

Pôsobenie prípravku

Lardo Gold 725 WG je fungicíd kombinujúci ochranné vlastnosti mancozebu patriaceho do etylénbisditiokarbamátovej (EBDC) skupiny s miestnymi vlastnosťami cymoxanilu, ktorý patrí do skupiny cyanoacetamidových oxímov. Mancozeb chráni povrch rastlín pred novými infekciami tým, že tvorí ochrannú vrstvu. Cymoxanil vstupuje do tkanív rastlín a následne je rovnomerne rozmiestnený v rastline.

 

Mechanizmus pôsobenia

Lardo Gold 725 WG je fungicíd s viacnásobným kontaktným účinkom účinnej látky mancozeb. Mancozeb pôsobí kontaktne na povrchu listov i stoniek listu a predlžuje dobu pôsobenia prípravku. Najväčší význam mancozebu je v preventívnom pôsobení.

Cymoxanil je veľmi rýchlo prijímaný rastlinou a je rozvádzaný translaminárne (pohyb naprieč listom) a čiastočne do nových neošetrených prírastkov rastliny. Cymoxanil zaisťuje tiež kuratívny účinok na pôvodcu plesne zemiakovej krátko po infekcii. Rýchly príjem a transport cymoxanilu v ošetrených rastlinách zaisťuje vysoký účinok i v daždivom období.

 

Lardo Gold 725 WG má preventívny a liečebný (kuratívny) účinok proti uvedeným patogénom.

Návod na použitie

Plodina Účel použitia Dávka/ha Ochranná doba Poznámka
zemiak pleseň zemiaková 2,5 kg 7 max. 4
vinič peronospóra viniča 1,88 kg 28 max. 4

Odolnosť proti zmytiu dažďom

Lardo Gold 725 WG má čiastočne odolnosť prípravku zmytiu dažďovými zrážkami v dôsledku rýchleho prieniku cymoxanilu do listov a stoniek. Mancozeb nie je chránený proti zmytiu v daždivom období.

Antirezistentná ochrana

Z dôvodov antirezistentnej ochrany nedoporučujeme viacnásobné opakované ošetrenia fungicídom Lardo Gold 725 WG, maximálne 4x za vegetáciu, t.j. približne 50% z celkového počtu ošetrení.

 

Pokyny pre aplikáciu

Prípravok aplikujte tak, aby rastliny boli dostatočne pokryté postrekovou kvapalinou. Požadovaný objem vodyy závisí od stupňa vývoja plodiny.

 

ZEMIAK

Pleseň zemiaková (Phytophtora infestans)

Čas aplikácie Aplikácie a poznámky Dávkovanie
BBCH 10 – 91

Prípravok aplikujte od rastovej fázy, keď sa prvé listy začínajú vyvíjať do fázy konca zretia plodov.

 

Prvý postrek pre oblasti s vysokým rizikom pre výskyt plesne zemiakovej vykonajte pred zapojením porastu a skôr, ako sa na rastlinách objaví pleseň zemiaková alebo pri signalizácii výskytu.

 

Prvý postrek pre oblasti s nižším rizikom pre výskyt plesne zemiakovej vykonajte podľa signalizácie.

 

Druhý postrek a následné postreky vykonajte v intervaloch 10-14 dní v závislosti od infekčného tlaku.

 

Pri signalizácii výskytu plesne zemiakovej a vlhkého počasia aplikujte prípravok v intervale 7 dní.

Max. počet aplikácií: 4

(maxinálny interval medzi aplikáciami: 7 dní)

 

 

Ochranná doba: 7 dní

2,5 kg/ha

v 300-500 l vody

(závisí od vývoja listov, t.j. hustoty stoniek)

 

 

 

 

 

VINIČ

Peronospóra viniča (Plasmopara viticola)

Čas aplikácie Aplikácie a poznámky Dávkovanie
BBCH 11 – 71

Pri riziku infekcie alebo pri signalizácii prípravok aplikujte od rastovej fázy 11 (prvý list vyvinutý, výhonok sa sústavne predlžuje) do rastovej fázy 71 (nasadzovanie plodov, malé bobule sa začínajú nalievať, kvety sú stratené)

 

Druhý postrek a následné postreky vykonajte v intervale 10 – 14 dní v závislosti od infekčného tlaku. Pri signalizácii výskytu peronospóry viniča a vlhkého počasia aplikujte prípravok v intervale 10 dní.

Max. počet aplikácií: 4

(minimálny interval medzi aplikáciami: 10 dní)

 

 

Ochranná doba: 28 dní

1,88 kg/ha

v 1000 l vody

(základný výpočet)

 

Prednosti použitia:

kontakt

Vaše meno

E-mail
Vaša správa
facebook twitter instagram google plus
adresa

MV-servis, s.r.o., Agronomická služba
Lichnerova 23, 903 01 Senec

telefonne cisla

tel: 02/ 4564 8377, 02/ 4564 8378
fax: 02/4564 8379