MVservis

MV-Tebucol


Fungicídny prípravok vo forme vodnej emulzie typu olej: voda zo skupiny triazolov určených na ochranu obilnín,viniča, repky ozimnej a repky jarnej.

Tebuconazole je systémovo pôsobiaca účinná látka zo skupiny triazolov, pôsobí ako inhibítor demethylácie (DMI) v rámci biosyntézy sterolov v hubových patogénoch a zasahuje do tvorby ergosterolu na viacerých miestach. Má dobrú účinnosť proti širokému spektru hubových patogénov a dlhú dobu trvania účinku.

Účinná látka: Tebuconazole 250 g/l

MV-TEBUCOL s ú.l. tebuconazole je systémový fungicíd s preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom. Naviac v repke vykazuje morforegulačný efekt , ktorý pri jesennom ošetrení zabraňuje prerastaniu repky a tým zvyšuje odolnosť proti vymŕzaniu. Morforegulačného efektu prípravku MV-TEBUCOL využívame na jeseň, vo fáze 4-5 listov repky, dávkou 0,5 l/ha. Pri neskoršej aplikácii pridávame na každý ďalší list 0,1 l/ha.

Pri jarnej aplikácii MV-TEBUCOL skracuje stonky repky, zvyšuje počet vetiev a potlačuje hubové choroby.

Rozsah použitia

Plodina Účel použitia Dávka / ha Ochr. Doba (dni) Poznámka
Jačmeň jarná múčnatka trávová, hrdza jačmenná 1 l 35
Pšenica ozimná múčnatka trávová, septoriózy pšenice, hrdza pšeničná 1 l 35
Raž ozimná múčnatka trávová, hrdza ražná 1 l 35
Tritikale múčnatka trávová, septoriózy, hrdza 1 l 35
Vinič múčnatka viniča 0.4 l (0,04%) 14
Repka ozimná Repka jarná fómová hniloba, biela hniloba, čerň repková 1 l 60 nedoporučuje sa TM s DAM 390

V obilninách (jačmeň, pšenica, raž, tritikale) na ochranu proti vyššie uvedeným hubovým chorobám použite dávku 1 l/ha s 200-400 l vody/ha. Počas jedného vegetacného obdobia prípravok aplikujte max. dvakrát. Prvé ošetrenie vykonajte, keď je 3. kolienko vzdialené minimálne 2 cm nad 2. kolienkom (BBCH 33) až do fázy celkom vyvinutého vlajkového listu (BBCH 39). Druhé ošetrenie odporúčame vykonať na začiatku kvitnutia obilnín (BBCH 61). Proti hrdzi na začiatku klasenia (BBCH 51).

V repke ozimnej a v repke jarnej – proti fómovej hnilobe prípravok aplikujte na jeseň vo fáze 4. vyvinutého listu až do fázy 9. vyvinutého listu (BBCH 14-19), na jar do fázy samostatných pupeňov (druhotné kvetenstvá) viditeľných, ešte stále uzavretých BBCH 57. Proti bielej hnilobe a černi repkovej aplikuje prípravok od fázy samostatných kvetných pupeňov (hlavného kvetenstva) viditeľných, ešte stále uzavretých, do fázy plného kvitnutia – 50% kvetov v hlavnom strapci otvorených, staré petaly opadávajú (BBCH 55-65).

Vo viniči určenom na produkciu vína a stolového hrozna na ochranu proti múčnatke viniča aplikujte 0,4l prípravku s 1000l vody na hektár, resp. 0,04% koncentráciu prípravku. Počas jedného vegetačného obdobia prípravok aplikujte max. trikrát, a to v 7-14 dňových intervaloch resp. pod+a signalizácie. Prípravok použite od rastovej fázy nalievania metliny (BBCH 55) až do začiatku zretia bobúľ (BBCH 81).

kontakt

Vaše meno

E-mail
Vaša správa
facebook twitter instagram google plus
adresa

MV-servis, s.r.o., Agronomická služba
Lichnerova 23, 903 01 Senec

telefonne cisla

tel: 02/ 4564 8377, 02/ 4564 8378
fax: 02/4564 8379