MVservis

Pantera 40 EC


Charakteristika: Selektívny herbicíd – graminicíd na postemergentnú likvidáciu jednoročným a trvácim trávam a pýru plazivého v cukrovej repe, zemiakoch, hrachu, ľane, slnečnici,repke a v iných plodinách.

Účinná látka: 40 g/l Quizalofop–P-tefuryl

Pôsobenie

Pantera 40 EC je listový translokačný herbicíd so selektívnym účinkom na trávovité buriny, ako jednoročné, tak aj trváce. Je účinný najmä proti nasledujúcim druhom tráv: cirok alepský (Sorghum halepense), ježatka kuria (Echinochloa crusgalli), ovos hluchý (Avena fatua), proso siate (Panucum millaceum), prstovka (Digitaria spp.), výmrv obilnín, pýru plazivému (Elytrigia repens) a iným trávam.

Pre jednoročné trávy je vhodný termín aplikácie od vývojového štádia 2 listov do konca odnožovania, pre vytrvalé trávy od vývojového štádia 4-6 listov, pýr v štádiu 3 – 5 listov (výška 10 – 20 cm). V repke na jeseň proti skorým rastovým štádiám výmrvu obilnín do 3 listov postačí dávka 0,8 l/ha.

Pokiaľ je väčšina tráv vo fáze odnožovania, je treba zvoliť vyššiu hranicu dávkovania.

Odporúčaná dávka vody je 200 – 400 l/ha

Herbicídne účinky sú pozorovateľné asi po 7 – 14 dňoch, za sucha a chladného počasia aj neskôr. Optimálna teplota pre pôsobenie prípravku je nad 10 °C. Pri teplotách 5 – 10 °C sa účinok síce spomaľuje, avšak herbicídny efekt sa neznižuje. Prípravok Pantera 40 EC zostáva v rastlinách stabilný aj pri poklese teplôt pod 5°C.

Plodina Škodlivý činiteľ Dávka  / ha Ochr. doba Poznámka
repka ozimná výmrv obilnín 0,8 l AT skorá jeseň
jednoročné trávy
výmrv obilnín
1 – 1,5 l AT
pýr 2 – 2,5 l AT
zemiaky,
slnečnica
jednoročné trávy 1 – 1,5 l AT
pýr 2,25 – 2,5 l AT
repa cukrová, repa kŕmna, sója,
šošovica, hrach, fazuľa, bôb, cibuľa siata,
cibuľa zo sadzačky, cesnak, rasca, mrkva, mrkva kŕmna, petržlen, tabak, ľan
jednoročné trávy 1 – 1,5 l AT
pýr 2,5 l AT
pažítka, petržlen, cibuľa jednoročné trávy 1 – 1,5 l AT semenné porasty
pýr 2,5 l AT semenné porasty

Dávka na likvidáciu výmrvu obilnín v repke sa riadi vývojovou fázou výmrvu. Spodnú hranicu odporúčanej dávky môžeme použiť u výmrvu pšenice a jačmeňa, ak je vo fáze 1 – 2 listov. Dávka prípravku sa adekvátne zvyšuje až do 1,5 l/ha na odnožený výmrv. Na výmrv raže odporúčame dávku zvýšiť o 0,2 l/ha.

V prípade kritického výskytu skočiek, ak je výmrv dostatočne narastený, je možné prípravok PANTERA 40 EC kombinovať tiež s bežne používanými insekticídmi.

V cukrovej repe je možné Panteru 40 EC kombinovať v dávke na jednoročné trávy s bežne používanými herbicídmi (s účinnou látkou phenmediphem, desmedipham, etofumesat, Safari 50 WG )

V dávke proti pýru je potrebné prípravok aplikovať samostatne.

PANTERA40 EC – „QT technológia“– jedná sa o špičkovú patentovo chránenú technológiu. Základom tejto technológie sú nové zmáčadlá, penetranty, surfaktanty a ďaľšie pomocné látky, ktoré zabezpečujú optimálny prienik, transport a uloženie účinnej látky v rastline.

U graminicídov z hľadiska účinnosti na trávovité buriny hrá formulácia zásadnú úlohu, dokonca väčšiu ako samotná účinná látka. Úlohou formulácie je zaistiť, aby účinná látka bola v správnom čase , množstve a kvalite na správnom mieste a práve QT technológia zvládla túto úlohu na špičkovej úrovni.

Podľa našich i zahraničných štúdií je PANTERA 40 EC „QT technológia“ vďaka svojmu originálnemu dopravnému systému účinnej látky do rastliny najrýchlejšie pôsobiaci graminicíd v súčasnosti.

PANTERA® je ochranná známka firmy ARYSTA LifeScience

 

 

kontakt

Vaše meno

E-mail
Vaša správa
facebook twitter instagram google plus
adresa

MV-servis, s.r.o., Agronomická služba
Lichnerova 23, 903 01 Senec

telefonne cisla

tel: 02/ 4564 8377, 02/ 4564 8378
fax: 02/4564 8379