MVservis

SPRAMAC™


SPRAMAC™ je čistiaci prostriedok pre postrekovacie zariadenia, ktorý odstraňuje pesticídy a iné zvyšky – vrátane mastných, zaolejovaných, lepivých materiálov – z nádrží, regulátorov, potrubí, filtrov a dýz, tiež odstraňuje ťažko umývateľné zvyšky rezíduí, ako sú zvyšky po sulfonylmočovinách, carfentrazone, regulátoroch rastu.

Stojí za to dôkladne vyčistiť postrekovače a zariadenia po každom použití, aby sa predišlo neskorším problémom. To sa zvlášť odporúča pri zmene medzi plodinami a/alebo medzi rôznymi chemickými skupinami, pri zmene z herbicídu na fungicíd alebo insekticíd. Je nevyhnutné dôkladne očistiť postrekovač zvnútra i zvonku po sezóne pred zimným odstavením postrekovacích zariadení.

Zloženie prípravku:  Benzénsulfonová kyselina, mono-C10-16-alkylové deriváty, zlúčeniny s etanolamínom 2-aminoetanol; Tetrasodný (1-hydroxyetylidén) bisfosfonát ; Alkoholy C12-15 etoxylované

SPRAMAC™ na čistenie postrekovačov je zložený z niekoľkých rôznych chemikálií, ktoré si navzájom pomáhajú a dopĺňajú sa a tým poskytujú optimálne čistenie.

– vyrieši a chemicky „zoškriabe“ ťažké usadeniny  – povrchovo aktívne činidlá odstránia zvyšky pesticídov  – deaktivuje chemické zvyšky a pomáha pri konečnom čistení.

Dávkovanie:

  1. Na čistenie vnútornej časti postrekovača 250 – 300 ml / 100 l vody
  2. Na čistenie filtrov, dýz 25 – 40 ml / 10 l vody
  3. Na čistenie vonkajšieho povrchu postrekovača 25 – 40 ml / 10 l vody

 

POZOR ! Nepoužívajte SPRAMAC ™ čistiaci koncentrát  na hliníkové zliatiny, zinok alebo pozinkované povrchy bez riedenia!

kontakt

Vaše meno

E-mail
Vaša správa
facebook twitter instagram google plus
adresa

MV-servis, s.r.o., Agronomická služba
Lichnerova 23, 903 01 Senec

telefonne cisla

tel: 02/ 4564 8377, 02/ 4564 8378
fax: 02/4564 8379