MVservis

Yoroi


Insekticídny prípravok vo forme vodorozpustného prášku určený na ochranu zemiakov, repky,

chmeľu, jabloní, rajčiakov, papriky, sliviek, čerešní.

Účinná látka: acetamiprid 200 g/kg

Balenie: 500 g

Pôsobenie prípravku: Acetamiprid, úč. látka prípravku Yoroi, je systémový insekticíd zo skupiny

neonikotinoidov, ktorý pôsobí ako neurotoxikant (blokáda nikotínového ACh receptoru v

postsynaptickej membráne).

Pôsobí systémovo a translaminačne ako kontaktný a požerový jed. V rastline je rozvádzaný do

novonarastených častí rastliny (akoperálne), nie ku koreňom (baziperálne). Má dlhodobý účinok proti

širokému spektru cicavých a žravých škodcov. Je možné ho použiť aj pri vyšších teplotách pri aplikácii.

Pre lepšiu penetráciu do porastu je vhodné použiť zmáčadlo (Trend 90).

Plodina Účel použitia Dávka/ ha Ochranná doba Poznámka
zemiak pásavka zemiaková 0,06 kg 14 Max. 2 x
repka ozimná, repka jarná krytonos repkový,

krytonos štvorzubý,

0,12 kg AT Max. 1 x
repka ozimná, repka jarná blyskáčik repkový  0,1 kg  AT  Max. 1 x
 repka ozimná, repka jarná byľomor kelový,

krytonos šešuľový

 0,15 kg  AT  Max. 1 x
jabloň voška skorocelová 0,125 kg 14 Max. 2 x
jabloň voška jabloňová 0,1 kg 14  Max. 2 x
jabloň obaľovač jablčný 0,25 kg 14  Max. 1 x
slivka obaľovač slivkový 0,25 kg 14 Max. 1 x
čerešňa vrtivka čerešňová 0,15 – 0,2 kg 14 Max. 1 x
rajčiak molica skleníková 0,25 kg 10 Max. 2 x
paprika voška broskyňová 0,1 kg 7  Max. 2 x

 

Pokyny pre aplikáciu v repke ozimnej a jarnej

 

Krytonos repkový, štvorzubý

1. postrek 3–5 dní po nálete pred kladením vajíčok (od polovice do konca marca) v dávke 120 g/ha.

Postrek je možné kombinovať s DAM 390, herbicídmi, fungicídmi (MV-Tebucol, Acanto Plus..),

listovými hnojivami, regulátormi rastu (Retacel Extra). Táto aplikácia je vynikajúca hlavne na mladé

vyliahnuté larvy (skrátenie požerového kanálika), kde sa plne prejaví systémový účinok prípravku.

Naviac táto aplikácia vzhľadom k 2–3 týždňovému reziduálnemu pôsobeniu zasiahne i prvé nálety

blyskáčika repkového.

 

Blyskáčik repkový

Odporúčaná aplikácia podľa signalizácie od zakladania kvetenstva repky do fázy BBCH 59–60 (vetvy

1. rady/začiatok kvitnutia). Odporúčaná dávka je 80–100 g/ha podľa tlaku škodcov a ďalších

uvažovaných insekticídnych aplikácii v poraste. Všeobecne vyššia dávka má dlhší reziduálny účinok a

nepatrne rýchlejšie počiatočne pôsobenie. Prípravok má trochu pomalší nástup účinnosti 1–3 deň po

aplikácii, od 5–7 dňa sa plne prejavuje systémový účinok. Vyššia dávka znovu výraznejšie ovplyvní

účinok na šešulových škodcov, hlavne krytonosa šešulového, ktorý napadá porasty takmer súčasne s

blyskáčikom.

 

Šešuloví škodcovia

Odporúčanie optimálneho termínu aplikácie závisí od mnohých faktorov. Proti krytonosovi

šešuľovému, ktorý môže byť v poraste už pred kvitnutím, postačuje vykonaný zásah proti

blyskáčikovi. Pri nadmernom výskyte prevládajúcom nad blyskáčikom je nutné aplikovať

samostatne v dávke 150 g/ha.

 

Byľomor kelový

Odporúčaná aplikácia hlavne v rámci minimalizačných technológií spracovania pôdy je od fázy

žltého púčika do konca plného kvetu, preferenčne potom v období plného kvetu. Odporúčaná

dávka je 150 g/ha podľa tlaku škodcov, vyššia dávka predlžuje reziduálny účinok, zväčšuje účinok

na larvy byľomora v šešuliach; pre urýchlenie účinku možno doporučiť TM Yoroi 150 g/ha +

Supersect.

Tieto aplikácie je možné výhodne kombinovať s Acantom Plus proti sclerotínii

 

Pokyny pre aplikáciu v zemiakoch

Odporúčaná dávka vody je 400–600 l/ha. Na pásavku zemiakovú je doporučená dávka 80 g/ha podľa

tlaku škodcov. Prípravok je vysoko účinný na najviac škodlivé larvy III. a IV. instaru L3/L4, súčasne

účinkuje na chrobáky. V teplejších a nižších polohách s možnosťou 2 (3) generácií škodcov za rok je

výhodnejšia dávka 80 g/ha, kedy sa súčasne predlžuje reziduálny účinok na cca 3 týždne. Výhodou je

systémové pôsobenie v novo narastaných častiach, reziduálne pôsobenie 2–3 týždne podľa

podmienok, možnosť kombinácie s fungicídami proti plesni a využitie pri vyšších teplotách nad 25 °C.

 

Pokyny pre aplikáciu v jabloni

Proti obaľovačovi aplikujte v dávke 250 g/ha po vrchole letovej vlny škodcov, vždy do obdobia

začiatku liahnutia lariev. Optimálna fáza vajíčka červený prstenec – čierna hlavička. Vošky ošetrujte

ihneď po zistení, v prípade potreby aplikáciu zopakujte.

 

Pokyny pre aplikáciu v slivkách a čerešniach

Ošetrenie proti dospelým jedincom vrtivky čerešňovej v dávke 200 g/ha vykonávajte podľa

signalizácie kontrolou dospelých jedincov na žltých lepových doskách, proti mladým larvám v dobe

max. nakladenia vajíčok. Pri väčšom tlaku škodcov a u neskorších odrôd sa doporučuje postrek v

rovnakej dávke po 10–14 dňoch opakovať. Optimálny termín ošetrenia sliviek proti obaľovačovi

slivkovému je týždeň po vrchole náletu do feromónových lapačov.

 

Výhody použitia prípravku Yoroi:

kontakt

Vaše meno

E-mail
Vaša správa
facebook twitter instagram google plus
adresa

MV-servis, s.r.o., Agronomická služba
Lichnerova 23, 903 01 Senec

telefonne cisla

tel: 02/ 4564 8377, 02/ 4564 8378
fax: 02/4564 8379