MVservis

Roundup Klasik Pro


Originál za bezkonkurenčnú cenu ! Viac informácií nižšie.

Postrekový herbicídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu riedeného vodou na

ničenie trvácich a jednoročných burín na ornej pôde, v ovocných sadoch, vinohradoch,

okrasných kultúrach a na likvidáciu nežiaducej vegetácie na ostatných plochách, ako aj v

lesnom hospodárstve.

Účinná látka: 441 g/l glyphosate K-soľ, 360 g/l glyphosate

Balenie 20l PE kanister, 640 l PE kontajner

Spôsob účinku:

Roundup Klasik Pro je neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom. Rastliny ho

prijímajú výlučne zelenými časťami, listami a byľami a asimilačným prúdením je rozvádzaný

do celej rastliny. Touto translokáciou sa docieli zničenie i podzemných koreňových systémov

odolných trvácich burín. Nie je prijímaný koreňmi a nepôsobí na semená. Predpokladom

úspešného ničenia trvácich hlboko koreniacich burín je vytvorenie dostatočnej listovej plochy

v dobe aplikácie, aby bol zabezpečený čo najväčší príjem účinnej látky do rastlín.

Najúčinnejšie sú ošetrenia v dobe od nasadenia kvetných pupeňov do odkvitnutia, kedy sú

rastliny v plnom raste.

Príznaky pôsobenia sú: postupné vädnutie, žltnutie, zasychanie až zhnednutie zasiahnutých

rastlín behom 10 – 14 dní. Za chladného a suchého počasia sa príznaky môžu prejaviť neskôr.

Účinok sa zvyšuje vyššou intenzitou svetla a vyššou relatívnou vlhkosťou vzduchu. Dážď do

6 hodín po ošetrení účinok znižuje. Všetky kultivačné práce sa môžu robiť až v dobe, keď sa

prejavia príznaky účinku.

 

 

kontakt

Vaše meno

E-mail
Vaša správa
facebook twitter instagram google plus
adresa

MV-servis, s.r.o., Agronomická služba
Lichnerova 23, 903 01 Senec

telefonne cisla

tel: 02/ 4564 8377, 02/ 4564 8378
fax: 02/4564 8379